REEGLID
Tagasi

MAXIMA ÄPI KAMPAANIA „ÄRKA JA MÄRKA“

 
1. KAMPAANIA KORRALDAJA
MAXIMA Eesti OÜ, ettevõtte registreerimisnumber 10765896, juriidiline aadress: Aiandi 13/2, 12918, Tallinn, Eesti (edaspidi „Maxima“).

2. KAMPAANIA LÄBIVIIJA
MAXIMA Eesti OÜ, ettevõtte registreerimisnumber 10765896, juriidiline aadress: Aiandi 13/2, 12918, Tallinn, Eesti.

3. KAMPAANIA TOIMUMISKOHT
Maxima äpi kampaania „Ärka ja märka“ (edaspidi „Kampaania“) viiakse läbi ainult Maxima äpis (edaspidi „äpp“).

4. KAMPAANIA PERIOOD
Kampaania periood on 26.01.2023 – 26.01.2024.

5. OSALEMISE TINGIMUSED

5.1 Kampaanias osalevad ja Kampaania kehtib üksnes eraisikust klientidele, kes on ostu sooritanud kasutades Maxima äpi Skänni ja Kõnni funktsiooni rohkem kui 30 kalendripäeva tagasi (edaspidi „Klient“).
5.2 Kampaania perioodil ostu sooritamisel äpi Skänni ja Kõnni funktsiooni abil saab Klient -5% digitaalse sooduskupongi (edaspidi „Kupong“), mis rakendub automaatselt järgmisel ostul, mille Klient teeb äpi Skänni ja Kõnni funktsiooni abil.
5.3 Kupong kehtib 8 kalendripäeva alates väljastamise hetkest. 26.01.2024.a väljastatud Kupongil toodud soodustust saab kasutada kuni 02.02.2024 (k.a).
5.4 Kliendil on võimalik Kampaania perioodil saada kaks Kupongi, millede vahe peab olema vähemalt 6 kuud.
5.5 Kupongil näidatud soodustust ei rakendu järgmistele toodetele ja teenustele:
5.5.1   Sigaretid  ja tubakas;
5.5.2   Loterii piletid; 
5.5.3   Kinkekaardid
5.5.4   Kolmandate osapoolte teenused;
5.5.5   Telefoni kõnekaardid;
5.5.6   Panditaara.
5.6 Juhul, kui Kampaania perioodil on Kliendil äpis mitu kogu ostukorvile soodustust andvat kupongi, rakendub automaatselt üks kõige suuremat soodustust  andev kupong.
5.7 Juhul, kui Kliendi ostukorvis on mõni toode, millele kehtib ostu sooritamise hetkel soodustus, summeritakse soodustus Kupongil oleva soodustusega.
5.8 Maximal on õigus katkestada Kampaania ühepoolselt mis tahes ajal, kui on kindlaks tehtud Kampaania reeglite põhimõtteline rikkumine ja (või) nende kuritarvitamine, või kui on tekkinud vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolud. Kampaania katkestamise kohta avaldab Maxima vastavasisulise info Maxima äpis ja kodulehel.
5.9 Kliendi AITÄH kaart võidakse sulgeda ja samuti võidakse keelduda talle võimaldamast Kampaanias osalemist, kui Maxima on kindlaks teinud, et klient on petnud, püüdnud saavutada eesmärki ebaausal teel või ei ole järginud Kampaania reegleid.

6. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE
6.1 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta MAXIMA Eesti OÜ, Aiandi 13/2, Tallinn või klienditugi@maxima.ee märgusõnaga „Äpp“.
6.2 Pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendile  vastatakse 14 päeva jooksul pärast kirjaliku kaebuse saamist.
6.3 Kampaania reeglite tõlgendamisel lähtutakse eestikeelsest tekstist. 
 

 

Teenused

Äpp Kinkekaardid