Maxima sai esmakordselt mitmekesisuse märgise
2022-09-16
Tagasi

Maxima Eesti oli üks neist 49-st tööandjast, keda Eesti Inimõiguste Keskus tunnustas eile õhtu Proto Avastustehases mitmekesisuse kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“ ja üks neist 20-st tööandjast, kes said selle esmakordselt. Samas on sallivus ja inimeste mittediskrimineerimine olnud juba aastaid osa ettevõtte personalipoliitikast.

„Kui öelda Maxima, siis tõenäoliselt kangastub esmapilgul inimesele tuttav kodulähedane kauplus, kuid tegelikult on Maxima palju suurem ja mitmekesisem,“ ütleb Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber. Eestis enam kui 20 aastat tegutsenud jaeketist on tänaseks saanud üks suuremaid siinseid tööandjaid ja maksumaksjaid, kelle palgal on ligi 3700 töötajat.

Jaekett oli eile õhtul üks neist 49-st tööandjast, keda Eesti Inimõiguste Keskus tunnustas Proto Avastustehases mitmekesisuse kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“ ja üks neist 20-st ettevõttest, kes said selle esmakordselt. „Nii nagu on mitmekesised meie kauplusi külastavad 140 000 klienti, oleme mitmekesised ka meie Maximas. Oleme selle uhked ja täname tunnustuse eest,“ tõdes Lea Kimber eile auhinda vastu võttes.

Tema sõnul on sallivus ja inimeste mittediskrimineerimine olnud juba aastaid osa Maxima Eesti personalipoliitikast. „Me ei liigita inimesi vanuse, pikkuse, rahvuse ega soo järgi – meil saavad tööd kõik,“ põhjendab jaeketi personalijuht. Nii on ettevõttes töötajaid ca 15 erinevast rahvusest, töötajaskonnast 75% moodustavad naised, üle 200 töötaja on Ida-Virumaalt ja keskmiselt 500 töötajat on vähenenud töövõimega. Maxima noorimate töötajatena toimetavad kauplustes 15-aastased abilised ning vanim kolleeg on 82-aastane.

Eesti Inimõiguste Keskuse veetava mitmekesisuse kokkuleppega, mille 10. sünnipäeva samuti eile tähistati, liitus ettevõte juba kaks aastat tagasi. Maxima Eesti on ka Tööandjate Ühisuse liige. Sellega liitunud ettevõtted väärtustavad ja pakuvad kõigile võrdseid võimalusi töökohtadele. Lisaks teeb jaekett koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.

Maximast leiab tööd nii see, kes otsib stabiilsust, kui ka see, kes on huvitatud kiirelt karjääriredelil edasiliikumisest. Takistuseks pole seegi, kui inimene elab mujal, aga tahab töötada Tartus või Tallinnas. „Julgen öelda, et meil töötab läbilõige kogu ühiskonnast, inimesi on väga erinevaid ning meile see sobib. Maxima on avatud kõikidele töötajatele ja kõigi arvamusega arvestatakse,“ räägib Lea Kimber.

Mitmekesisusele ettevõttes pööras Maxima Eesti palju tähelepanu ka selle aasta mais, kui tähistati koos mitmete teise tööandjatega Eestis mitmekesisuse kuud. Selle väärtustamiseks ja sellele tähelepanu pööramiseks jagas ettevõte terve kuu vältel LinkedInis lugusid erinevatest viisidest, kuidas Maxima mitmekesisusse panustab ja kuidas mitmekesisus ettevõttes väljendub. Lisaks toimus erinevaid ettevõttesiseseid üritusi selle teema teadvustamiseks.

Mitmekesisusel on oluline roll ka Maxima Eesti igapäevases tegevuses. Seda toetab ettevõtte uus kultuur, mille keskmes on inimeste kaasamine ning erinevustega arvestamine. Seda kultuuri hakati ettevõttes juurutama eelmisest aastast ja sellega seotud tegevustega jätkatakse nii sel kui järgmisel aastal.

„Märgise saamine on ka vastutus – vastutus juhtidele ehitada kaasav töökultuur ja vastutus arendada töökeskkonda nii, et erinevad töötajad tunneksid end seal hästi ja hinnatuna,“ rõhutab Lea Kimber. Mitmekesisusega seotud väärtustele pöörab Maxima Eesti tähelepanu nii oma värbamis- ja personaliprotsessides, sise- kui väliskommunikatsiooniga seotud tegevustes.

Sotsiaalministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Eesti Inimõiguste Keskuse poolt väljaantav „Austame erinevusi“ märgis on mõeldud tööandjatele, kes peavad lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. Märgis kehtib kaks aastat ja tänavu anti seda välja kolmandat korda.

Maxima on Baltikumi suurim jaekaubandusettevõte. Eestis annab ettevõte tööd ligi 3700 inimesele. Igapäevaselt teenindavad 83 Maxima kauplust keskmiselt 140 000 eestimaalast. Ettevõte tegutseb Eestis 2001. aastast, olles tänaseks üks suuremaid siinseid tööandjaid ja maksumaksjaid.

Äpp Kinkekaardid