Tõesõna - tasuta lõunad on olemas ja jaekaubanduses on huvitav!
2021-05-21
Tagasi

Eestis töötab kaubandusvaldkonnas kokku üle 72 000 inimese ehk iga üheksas töötav inimene. Kõik need inimesed on Eesti ühiskonna teenistuses, niisamuti nagu õpetajad, politseinikud, päästjad, arstid, bussijuhid jne. Teisisõnu - kaubandustöötajad on täpselt samasugused eesliinitöötajad, nagu meie turvalisuse, tervise ja heaolu eest hoolitsejad.

Maxima eesmärk on neid töötajaid hoida, pakkuda neile palga kõrval head ja toetavat töökeskkonda, olla oma inimestele toeks töö- ja pereelu ühildamisel ning luua ambitsioonikatele inimestele karjäärivõimalusi. 

Kõigile sobiv amet

Kui ütled Maxima, siis esmapilgul kangastub ilmselt inimesele tuttav kodulähedane kauplus. Kuid Maxima on palju suurem ja mitmekesisem. Meil on 82 kauplust, aga neile lisaks veel 12 tootmistsehhi, oma logistikakeskus ja kontor. Kokku on meil 205 erinevat ametikohta, mille vahel töö- ja teotahtelisel inimesel võimalus vabalt valida. Toetame iga uue inimese tööle asumist mentorlusprogrammi abil, kus värsket kolleegi toetab ja juhendab kogenum. Lisaks viime regulaarselt läbi erinevaid koolitusi, kus saab ettevõttes karjääri tegemiseks end tööalaselt pidevalt harida.

Sõltumata töövõime ulatusest - kohtleme võrdselt teistega ka vähenenud töövõimega inimesi või inimesi teisest kultuuri- või keeleruumist.

Tasuta lõunad ja hool tervise eest

On ülemaailmselt tuntud ütlus, et tasuta lõunaid justkui poleks olemas. Tegelikult see ei pea paika - Maxima kauplustes, tootmistsehhides ja logistikakeskuses pakume töötajatele tasuta lõunat. Lisaks muidugi värskendavad joogid, nagu kohv, tee. Ja seda me töötajad ka väga hindavad.

„On ülemaailmselt tuntud ütlus, et tasuta lõunaid justkui poleks olemas. Tegelikult see ei pea paika - Maxima kauplustes, tootmistsehhides ja logistikakeskuses pakume töötajatele tasuta lõunat.“

Viimane aasta on meie kõigi teadvusesse toonud tervishoiuküsimused, kindlasti palju suuremal määral kui varem. Nii ka Maximas, kus tervise hoidmine ja turvalisuse tagamine on A&O nii meie töötajate kui klientide vaatest. Aga tegelikult pole see meie jaoks midagi uut - oleme julgustanud oma inimesi gripi vastu vaktsineerima juba aastaid ning pakume tasuta vaktsineerimist. Nüüd, mil oleme kõik COVID-19 vaktsiini ootuses, julgustame samuti kolleege end vaktsineerima ja seda loosiauhindade - 10 perereisi soojale maale - näol.

Vastukaja töötajatelt

„Maximal on juba viimased 11 aastat oma stipendiumiprogramm "Maximalist", mille raames toetame oma töötajate hea õppeedukusega lapsi 360 euroga õppeaastas.“

On tõsi, et aastate eest võis paljudel Maximast olla kuvand, mille osaks olid müüjate vähene eesti keele oskus ja madalad palgad. Kuid see on märkimisväärselt muutunud ja siin on ka koroonakriisil oma roll. Tagasiside töötajatelt on, et Maximat nähakse kindla ja hinnatud tööandjana, kuhu soovitakse tööle tulla. Suisa 80% ehk neli inimest viiest, kes meiega on kriisi algusest alates liitunud, töötavad Maximas siiani ja plaanivad seda teha ka tulevikus.

Maxima on töötajate seas hinnatud ka seetõttu, et hoolib oma inimeste perekondadest. Töötajad, kelle peres kasvavad lapsed, on viimased 11 aastat saanud osa stipendiumiprogrammist "Maximalist", mille raames toetame oma töötajate hea õppeedukusega lapsi 360 euroga õppeaastas. Aastate jooksul on stipendiaate olnud kokku ligi 4300.

Samuti rõõmustavad töötajad lastega ka esimesse klassi mineku päeval ja jõulude ajal, kui nad saavad Maximast haridusteele kaasa koolipaki ning jõuludeks kuuse alla kingituse.

Kuid ka muudel elujuhtumitel, olgu need rõõmsamad või - mida tuleb ju ka ette - kurvemad, ei unusta me oma inimesi. Toetame (tasustatud) vabade päevadega, kui on vaja ning elus ette tulevate erijuhtude puhul toetame ka rahaliselt.

 

·         Maximas on tasuta lõunad!

·         Hoolime töötajate tervisest - tervisetõend ja iga-aastane gripivaktsiin on Maxima poolt!

·         Juba 11 aastat premeerime õpihimulisi töötajate lapsi!

·         Kingitused lastele kooliminekul ja jõuludeks!

·         Sisekoolitused ja täiendõpe - Maximas saad oma valdkonna eksperdiks!

·         Poodides valitseb peretunne ja Maximas on maksimaalselt hea meeskond!

 

Eelnevat kokku võttes - regiooni juhtiva jaekaubandussektori tööandjana töötame igapäevaselt ja väga laiaulatuslikult selle nimel, et oleksime nii oma praeguste töötajate kui võimalike tulevaste kolleegide silmis hea ja hinnatud tööandja. Hea meel on tõdeda, et Maximat hinnatakse kui kindlat tööandjat, kes kuhugi ei kao, kes hoolib oma inimestest ning pakub tööd ja arenemisvõimalusi kõigile, kes seda soovivad. Sest inimesed teavad - Maximast saad enam!

MAXIMA Finants teleMAXIMA Kinkekaardid