Vastutustundlik ettevõtlus

Vähendame koos ühekordse plastpakendite kasutamist! _576x576px

Vähendame koos ühekordse plastpakendite kasutamist!

Plastmass on materjal, mis saadab meid igapäeva tegemistes kõikjal. See on kerge ja vastupidav materjal ning laialdaselt kasutuses. Paraku tekib igal aastal järjest rohkem plastprügi ja selleks, et seda koos vähendada, oleme ettevõttes võtnud vastu seisukoha, et vähendame igal aastal turule lastavaid ühekordseid plastikpakendeid.

Ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite vähendamise tegevuskava

Eesmärk on vähendada pakendite koguseid 2023 aastal 20% ja 2024 aastal 20%. Selleks rakendame järgmiseid meetmeid:

• vähendame kahe aasta jooksul lahtise toidu müüki,

• pakume klientidele võimalust osta lahtise leti tooteid kaasa enda pakendisse,

• kaupluste müügikohtades on esitatud täpne juhis lahtise toidu kaasamüügi kohta kliendi enda pakendisse.

Lahtise toidu ostmisel enda pakenditesse järgi neid tingimusi:

• pakend on puhas ja terve ning selle kaas võimaldab pakendi korrektset sulgemist,

• pakend on sobiv toiduga kokkupuuteks, selleks vaata pakendil olevaid märgiseid,

• pakend on sobiv kui sellele on peekri ja kahvli märgis või kiri „toidukarp“ või mõni muu sarnane viide.

Meie teenindajad jälgivad samuti enne toidu pakendamist, et need nõuded oleksid täidetud.

Enda pakendisse ostetud toidu eest on võimalik tasuda nii tavakassades või kasutades Maxima äppi.

IMG_9366

Meie koostöö Toidupangaga!

Toiduraiskamise vältimine on üha enam vajalik nii looduskeskkonna kaitsmise ja ressursside puuduse tõttu kui ka keerulise majandusliku olukorra tõttu paljudes Eesti kodudes. Toidukadu on Eestis endiselt liiga suur. Alates 2021. aasta novembrist, mil Maxima Toidupangaga laiemat koostööd alustas, on kogu abivajajatele annetatud toodete koguväärtus ehk nn letihind ligikaudu 2,6 miljonit eurot. Nii koguseliselt kui rahalises vääringus annetati enim möödunud aasta detsembris, mil annetati kokku 68 tonni ligikaudu 490 000-euroses väärtuses. Antud kogustest lähtuvalt oli Maxima Eesti teine suurim koostööpartner Toidupanga jaoks möödunud aastal.

Koostöö raames anname Toidupangale üle toitu jm kaupa nii Maxima kauplusest, tootmistsehhidest kui ka logistikakeskusest. Toidu ümberjagamise ja annetamise reeglid on selged ja loogilised . Ümber jagada võib toitu, mille „parim enne“ kuupäev on möödas, kuid mida on veel ohutu tarbida, ja ka kiirestiriknevat toitu, millel „kõlblik kuni“ tähtpäev veel kehtib. Kõike seda eeldusel, et toitu on järjepidevalt hoitud ja käideldud selleks ettenähtud tingimustel.

Oleme võtnud oma südameasjaks töötajate teadlikkuse tõstmise, andmaks oma töötajatele parem arusaam toidu teekonnast ja suurendamaks mõistmist, kui palju ressurssi on pandud ühe toiduaine valmistamiseks. Tagamaks üleantava toidu nõuetekohasust on Maxima koostanud ettevõttesisese protseduuri, mida iga töötaja, kes annetamisele mõeldud toidu kogumise ja üleandmisega tegeleb, järgima peab.

Heategevuse projekt Inglipuu_576x576px

Heategevuse projekt Inglipuu! 

Maximas toimub juba 2009. aastast Inglipuu heategevuskampaania. Selle käigus kogume poekülastajate abiga kingitusi neile, kes seda väga vajavad - puudustkannatavate perede lastele. Detsembris paigutatakse Maxima kauplustesse üle kogu Eesti Inglipuud. Neid ehivad laste nimed ja kingisoovid, mida kogume koos linna, linnaosa või kohaliku valla lastekaitsetöötajatega. Paljudele nendest lastest, kellele poekülalised saavad kingirõõmu valmistada, võib kingitus Inglilt olla ainus.

Igal aastal kogume Inglipuu heategevuskampaania raames enam kui 1300 kingitust. Kingitused Inglipuude alt toimetatakse lasteni lastekaitsetöötajate abiga jõulude- ja aastavahetuseaegsel pühadeperioodil.

Hoolime oma töötajatest_576x576px

Hoolime oma töötajatest:

Maxima jaoks on oluline, et kõik inimesed tunneksid ennast organisatsioonis hästi ja seetõttu oleme ka Eesti Personalijutimise Ühingu PARE liikmed, et pidevalt kasvatada inimeste juhtimise kvaliteeti. Maxima on ka Kaupmeeste Liidu ja Tööandjate Keskliidu liige.

Maxima Eesti jaoks on meie inimesed meile kõige olulisemad. Pakume ainsa jaekaubandusettevõttena oma kaupluse, tootmise ja logistikakeskuse töötajatele tasuta sooja lõunat. Lisaks on kaugemalt tööle käivatele inimestele tasuta transport ning elamine meie üürimajades. Oleme mõelnud ka töötajate lastele – meil on hästi õppivatele lastele igakuine Maximalisti stipendium 40 eurot ning 1. klassi minevatele lastele stardipakett koolitarvete näol. Näiteks on Maxima Eesti viimase 12 aastaga maksnud töötajate lastele üle 400 000 euro stipendiumiteks.