Uus klient

MAXIMA ÄPI KAMPAANIA „UUS KLIENT“

1. KAMPAANIA KORRALDAJA 

MAXIMA Eesti OÜ, ettevõtte registreerimisnumber 10765896, juriidiline aadress: Aiandi 13/2, 12918, Tallinn, Eesti (edaspidi „Maxima“). 

2. KAMPAANIA LÄBIVIIJA 

MAXIMA Eesti OÜ, ettevõtte registreerimisnumber 10765896, juriidiline aadress: Aiandi 13/2, 12918, Tallinn, Eesti. 

3. KAMPAANIA TOIMUMISKOHT 

Maxima äpi kampaania „UUS KLIENT“ (edaspidi „Kampaania“) viiakse läbi ainult Maxima äpis (edaspidi „äpp“). 

4. KAMPAANIA PERIOOD JA AITÄH-KAART 

Kampaania periood on 21.03.2023 – 22.03.2024. 

AITÄH-kaart -  MAXIMA kliendikaart, mille omanikuna saab klient osa sooduspakkumistest Maxima kauplustes. Täpsemad kasutustingimused leiab siit https://www.maxima.ee/aitah 

5. OSALEMISE TINGIMUSED 

5.1 Kampaanias osalevad ja Kampaania kehtib üksnes eraisikust klientidele, kes registreerivad Kampaania perioodil olemasoleva füüsilise AITÄH-kaardi või äpi kaudu loodava virtuaalse AITÄH-kaardi Kampaania perioodil äpis esmakordselt ja kes ei ole varasemalt registreerinud enda füüsilist AITÄH-kaarti veebilehel http://aitah.maxima.ee/ (edaspidi „ Uus Klient“).  

5.2 Kampaanias osalemiseks tuleb: 

  5.2.1 Paigaldada Kampaania perioodil oma nutitelefoni Maxima äpp ja registreerida seal oma olemasolev füüsiline AITÄH-kaart või luua äpis virtuaalne AITÄH-kaart. Füüsiline AITÄH-kaart ei tohi olla registreeritud veebilehel http://aitah.maxima.ee/; 

   5.2.2  Sooritada Kampaania perioodil ost Maxima äpi Skänni ja Kõnni funktsiooni abil.   

5.3 Esimese ostu sooritamisel äpi Skänni ja Kõnni funktsiooni abil saab Uus Klient -5% digitaalse sooduskupongi (edaspidi „Kupong“), mis rakendub automaatselt järgmisel ostul, mille Uus Klient teeb äpi Skänni ja Kõnni funktsiooni abil. 

5.4 Kupong kehtib 8 kalendripäeva alates väljastamise hetkest. 30.06.2023.a väljastatud Kupongil toodud soodustust saab kasutada kuni 07.07.2023 (k.a). 

5.5 Kupongil näidatud soodustust ei rakendu järgmistele toodetele ja teenustele: 

  5.5.1 Sigaretid  ja tubakas; 

  5.5.2 Loterii piletid; 

  5.5.3 Kinkekaardid; 

  5.5.4. Kolmandate osapoolte teenused; 

  5.5.5 Telefoni kõnekaardid; 

  5.5.6 Panditaara. 

5.6 Juhul, kui Kampaania perioodil on Uuel Kliendil äpis mitu kogu ostukorvile soodustust andvat kupongi, rakendub automaatselt kõige varasem kupong. Kupongidel olevaid soodustusi ei summeerita.  

5.7 Juhul, kui Uue Kliendi ostukorvis on mõni toode, millele kehtib ostu sooritamise hetkel soodustus, summeritakse soodustus Kupongil oleva soodustusega. 

5.8 Maximal on õigus katkestada Kampaania ühepoolselt mis tahes ajal, kui on kindlaks tehtud Kampaania reeglite põhimõtteline rikkumine ja (või) nende kuritarvitamine, või kui on tekkinud vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolud. Kampaania katkestamise kohta avaldab Maxima vastavasisulise info Maxima äpis ja kodulehel. 

5.9 Uue Kliendi AITÄH kaart võidakse sulgeda ja samuti võidakse keelduda talle võimaldamast Kampaanias osalemist, kui Maxima on kindlaks teinud, et klient on petnud, püüdnud saavutada eesmärki ebaausal teel või ei ole järginud Kampaania reegleid. 

6. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE 

6.1 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta MAXIMA Eesti OÜ, Aiandi 13/2, Tallinn või klienditugi@maxima.ee märgusõnaga „Äpp“. 

6.2 Pretensioonid vaadatakse läbi ja Uuele Kliendile  vastatakse 14 päeva jooksul pärast kirjaliku kaebuse saamist. 

6.3 Kampaania reeglite tõlgendamisel lähtutakse eestikeelsest tekstist.