Maxima Grupė: 2023. aastal kasvas müügitulu 13%, fookuses olid madalad hinnad ja laienemine Poolas

16.04.2024

 

Baltimaade jaemüügiliider MAXIMA GRUPĖ, mis haldab Maxima jaeketti Leedus, Lätis ja Eestis, Stokrotka jaeketti Poolas, T-Marketit Bulgaarias ning Barbora veebipoodi Balti riikides, avalikustab oma 2023. aasta konsolideeritud majandustulemused.

Vaatamata keerulisele majandusolukorrale kõigil MAXIMA GRUPĖ tegevusturgudel, suutis kontsern 2023. aastal finantsstabiilsuse säilitada. Kõrge inflatsiooni tingimustes jätkati teadlikult jaekettide laiendamist ning kontserni tulud suurenesid. Konsolideeritud müügitulu ulatus 5,845 miljardi euroni, kasvades varasemate aastatega võrreldes 13%. Ligi poole kontserni aastasest tulude kasvust andis Stokrotka jaeketi käibe kasv. MAXIMA GRUPĖ konsolideeritud EBITDA ulatus ligi 479 miljoni euroni, mida on 2022. aastaga võrreldes ligi 30% rohkem. Tulusid aitasid kasvatada suurenenud keskmine ostukorv ning klientide arvu kasv kontserni kauplustes, lisaks ka madalamad energiakulud ning efektiivsemad kaupluse- ja logistikaprotsessid. Kontserni EBITDA marginaal naasis 2021. aasta tasemele ja jõudis 8,2%-ni, mida on ühe protsendipunkti võrra rohkem kui 2022. aastal.

Kontserni laienemise põhisuundadeks jäid Poola ja Bulgaaria. Poolas, kus laienemist jätkatakse järjekindlalt juba viiendat aastat, laienes jaemüügivõrk 2023. aastal 60 kaupluse võrra ning müügitulu kasvas 24,7%. Bulgaarias laienes kaupluste võrk 12 kaupluse võrra ning müügitulu kasvas 15%. Balti riikides avati eelmisel aastal 4 uut kauplust: 2 Leedus ja 2 Eestis. Balti riikidest saadud tulu kasvas 2023. aastal 8,7%: Leedus 7,9%, Lätis 10,1% ja Eestis 8,6%. Kontserni e-kaubanduse kanalite müügitulu kasvas 5,5%.

MAXIMA GRUPĖ tegevjuhi Manfredas Dargužase sõnul seadis kontsern 2023. aasta eesmärgiks säilitada stabiilsus ebastabiilsetes turutingimustes ja jätkata eesmärkide elluviimist: „2023. aastal valitses kontserni tegevusturgudel kõrge inflatsioon ning tarbimine vähenes, mistõttu keskendusid kontserni ettevõtted uutele müügiedendustegevustele ja atraktiivsetele kliendipakkumistele. Samuti jätkas kontsern varem seatud eesmärkidega, milleks on laienemine Poolas ja Bulgaarias, kaupluste formaatide standardiseerimine, omakaubamärkide arendamine ning äriprotsesside tõhustamine.“

Kontserni investeeringud laienemisse ja kaupluste renoveerimisse kasvasid 2022. aastaga võrreldes 45%, ulatudes 2023. aastal üle 168 miljoni euro. 2023. aastal alustati Leedus 46 000 ruutmeetri suuruse logistikakeskuse ehitamist, mis läheb maksma kokku 70 miljonit eurot. Eeldatavalt 2024. aastal tegevust alustavast laost hakatakse kaupu tarnima kõikidesse Maxima Leedu kauplustesse, mis aitab tööd efektiivsemaks muuta. Aastal 2021 Baltikumis algatatud kaupluseformaatide standardiseerimise protsess jõudis 2023. aastal lõppjärku - aasta lõpuks said kõigis riikides vähemalt 70% kauplustest lähtuvalt standardiseeritud kaupluseformaadi järgi renoveeritud. Kaupluseformaatide standardiseerimine aitab ka jaemüügivõrke tõhusamalt hallata. Leedus, Lätis ja Eestis hallatavast 499 kauplusest renoveeriti 369.

Aasta alguses tutvustati uut kaubamärki "Well Done". Kaubamärk pakub kvaliteetseid toiduaineid madalama hinnaga. Aasta lõpuks jõudis "Well Done" enam kui 400 erineva tooteni ning 2023. aastal moodustas kogu omabrändimüügi osakaal kontserni kogumüügist 18,8%.

MAXIMA GRUPĖ alla kuuluvatel ettevõtetel on kõigi riikide kogukondades oluline roll ning nad vastutavad oma tegevuse ja võimaliku keskkonnamõju eest. 2023. aasta alguses liitus MAXIMA GRUPĖ rahvusvahelise algatusega "Science Based Targets" ja pühendus Pariisi kliimakokkuleppega kooskõlastatud eesmärkide saavutamisele. Kontserni eesmärgid kinnitati ametlikult 2023. aasta lõpuks ülemaailmse algatuse "Science Based Targets" osana ning MAXIMA GRUPĖ liitus kõige arenenumate ettevõtetega, kes algatuses ülemaailmselt osalevad.

Kontserni ettevõtted teevad koostööd erinevate kohalike heategevusorganisatsioonide ja toidupankadega, annetades neile osa müümata, kuid tarbimiseks ohututest toiduainetest. Toidupankadele ja teistele heategevusorganisatsioonidele annetatud toidu kogumaht kasvas 2023. aastal 82% ja ulatus 3727 tonnini.

MAXIMA GRUPĖ lunastas 2023. aasta septembris viieaastase tähtaja möödumisel pikaajalised võlakirjad. Aasta jooksul kontserni võlatase langes ning konsolideeritud netovõla ja EBITDA suhe jäi 2023. aasta lõpuks 2,0 juurde.

MAXIMA GRUPĖ, UAB ainuaktsionär Vilniaus Prekyba kinnitas ettevõtte ja kontserni 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise kava, mille kohaselt määrati dividendimaksete poliitikat arvestades dividendideks 123 miljonit eurot ettevõttele Vilniaus Prekyba.