Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse noored lähevad Maximasse praktikale

26.10.2023

Juba teist aastat järjest saavad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse noored osaleda Maxima Haabersti kaupluses tööpraktikal ning harjutada kauba välja panemist. Loodetavasti noortele töö meeldib ning pärast praktikat lähevad nad päriselt Maximasse tööle.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses valmistatakse tööealisi erivajadusega inimesi ette tööle minekuks ja iseseisvamaks eluks. Ühe inimese ümber on koondatud erinevates spetsialistidest koosnev meeskond – õpetajad, rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, psühholoog, erinevad terapeudid, tööhõivespetsialist. Koos pannakse paika individuaalne tegevuskava, milles inimene sõnastab oma unistused ja eesmärgid, mille poole püüelda

Koostööd Maximaga on tehtud juba kaks aastat. Maxima saab pakkuda noortele tööpraktikat ja selleks vajalikku väljaõpet.

Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber: „Maxima on sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, kes on juba aastaid pakkunud tööd ka erivajadustega inimestele. Näiteks on meil töötajaid ca 15 erinevast rahvusest, neist keskmiselt 500 on vähenenud töövõimega.“

„Töö, mida pakume ei ole raske ning sestap loodame, et Astangu noortele see meeldib ning nad tulevad pärast praktikat Maximasse ka päriselt tööle,“ lisas Kimber.

Tänavu osaleb väljaõppel ja praktikal kaheksa Astangu keskuse noort, kes läbisid esmalt ühepäevase baaskoolituse, kus neile tutvustati töö praktilist poolt ning ka tervise-, elektri- ja tuleohutuse teemasid, toiduhügieeni ja klienditeenindust. Pärast baaskoolitust suunduvad noored novembris kauplusesse ning teevad seal kuni aprillini tööharjutusi. Noorte tööpäevad on 6-tunnised ning neid juhendavad nende oma õpetajad, kes on abiks ja toeks kõikvõimalike küsimuste korral.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kaubanduse abitöötaja eriala vanemõpetaja Riina Kippa: „Meie kaubanduse abitöötaja eriala õppijad on aegajalt ebakindlad ja tuleb ette, et neil on raskusi kuupäevadest arusaamisega. Näiteks võib juhtuda, et neil on keeruline paigutada kaupu kaubariiulitele säilivusaegade järgi. Kaupluses päris kaupadega töötamine muudab õppijad enesekindlamaks ja annab usku iseendasse. Oma õpperühmaga koos õppimine ja harjutamine annab turvatunde, et kui ise ei oska, saab küsida nii juhendajalt, kui kaasaõppijalt. Üheskoos tegutsemine ja ühise lahenduse leidmine innustab igat õppijat.“

Astangu noored Maximas 2022

Fotol 2022. aasta praktikandid koos Maxima personalijuhi Lea Kimberi ja Astangu keskuse kaubanduse abitöötaja eriala vanemõpetaja Riina Kippaga.

Foto: Maxima Eesti.