MAXIMA LOJAALSUSPROGRAMMI AITÄH REEGLID

Programmis osaleja ehk Teie tähendab ostjat, kes osaleb MAXIMA EESTI OÜ korraldatavas Lojaalsusprogrammis AITÄH.


Ettevõte ehk meie on MAXIMA EESTI OÜ, registrikoodiga 10765896, registreeritud aadressil Aiandi 13/2, Tallinn, Eesti


AITÄH-kaart ehk kaart on programmis osalejale väljastatav lojaalsusprogrammi AITÄH kaart või rakenduses loodud virtuaalne AITÄH-kaart.


Lojaalsusprogramm AITÄH ehk programm tähendab ettevõtte korraldatavat püsikliendiprogrammi AITÄH.


AITÄH-ankeet tähendab registreerumisankeeti, mis täidetakse AITÄH-kaardi soetamisel või vahetamisel, et saada programmis osalejaks või täpsustada registreerumisandmeid.


AITÄH-konto on programmis osalejatele ette nähtud veebilehel https://aitah.maxima.ee/ või MAXIMA-rakenduses loodud ning osaleja (AITÄH-konto omaniku) nime ja salasõnaga kaitstud programmis osaleja isiklik konto, mis on seotud AITÄH kaardi või virtuaalse AITÄH kaardiga ning kus tehakse programmis osalejale pakkumisi, luuakse võimalus hallata isikuandmeid jm.


AITÄH-kaardikonto on AITÄH-kaardi omanikule loodav konto, mille otstarve on pidada arvestust MAXIMA raha kogumise ja kasutuse üle MAXIMA kauplustes ning programmipartnerite juures programmi reeglites ettenähtud tingimustel.


Pakkumised on AITÄH-kontol, MAXIMA kaupluste kassades, ostutšekkidel, telefoni või elektronposti teel, MAXIMA-rakenduses, meie sotsiaalmeedia kontol ja/või muul viisil ning vahenditega programmis osalejale esitatavad soodus-, kampaania- ja muud pakkumised (näiteks neile, kes ostavad konkreetsetest kauplustest ja/või konkreetset kaupa, tähistavad sünnipäeva, nimepäeva jms), muu programmis osalejale esitatav informatsioon või materjal, samuti arvamuse küsimine pakutavate toodete ja teenuste, müügikohtade ja poodide kohta, kutse osalema mängudes, küsitlustes, arvamusuuringutes jms.


MAXIMA rakendus ehk rakendus tähendab nutitelefonile või muule nutiseadmele loodud rakendust, mida saab kasutada, et saada teada MAXIMA kauplustes toimuvate kampaaniate, allahindluste või muude pakkumiste kohta, tutvuda püsikliendiprogrammi AITÄH kampaaniate, soodustuste ja muude pakkumistega ning saada nende kohta infot, samuti selleks, et tasuda MAXIMA kauplustes ettevõtte kauba eest. mTasku on rakendus, kus klient saab hoida digitaalsel kujul maksekaarte, kinkekaarte ja  kliendikaarte nagu AITÄH-kaart.


MAXIMA kauplus ehk müügikoht – mistahes MAXIMA kauplus, kus Maxima müüb kaupu


Isiklikud pakkumised on AITÄH-kontol, MAXIMA kaupluste kassades, ostutšekkidel, telefoni või elektronposti teel, MAXIMA rakenduses ja/või muul viisil programmis osalejale esitatavad individualiseeritud (nt ostuajaloo või muude tunnuste järgi), spetsiaalselt programmis osalejale valitud, kohandatud ja talle isiklikult suunatud programmi soodus-, kampaania- ja muud pakkumised, mida programmis osaleja saab AITÄH-kaardiga või muul märgitud viisil kasutada, samuti talle esitatav seotud informatsioon, päringud või materjal ning tema kaasamine ettevõtte ja/või tarnija korraldatavatesse mängudesse ja/või loteriidesse. 
Kontopakkumised tähendavad AITÄH-kontol, MAXIMA kaupluste ostutšekkidel ja/või muul viisil esitatavaid pakkumisi ja informatsiooni programmi pakkumiste kohta.

 

Isikuandmed on programmis osaleja isikuandmed, mis on edastatud programmis osaleja poolt või mida kogutakse ja töödeldakse privaatsuspoliitikas toodud sätestatud korras. MAXIMA rakenduse kasutamise käigus esitatud või kogutud isikuandmeid töödeldakse rakenduse privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel ja korras, kui rakenduse privaatsuspoliitika ei näe ette isikuandmete töötlemist lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas sätestatu kohaselt (näiteks virtuaalse AITÄH kaardi loomisel ja kasutamisel)


MAXIMA raha tähendab AITÄH-kaardi kontole kogutavaid virtuaalseid püsikliendipunkte, millega saab MAXIMA kauplustes katta kuni 100% ostusummast.


Lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika või privaatsuspoliitika on lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika.


Programmipartner on ettevõttega sõlmitud koostöölepingu või muu kokkuleppe alusel lojaalsusprogrammiga AITÄH liitunud toote- ja/või teenusepakkuja, kes pakub programmis osalejatele partneri müügi- või teeninduskohtades kampaaniaid, soodustusi või muid eeliseid.

 

Partnerite pakkumised on AITÄH-kontol, MAXIMA kaupluste kassades, ostutšekkidel ja/või muul viisil ja vahenditega programmis osalejatele esitatavad programmipartnerite pakkumised nende müügi- või teeninduskohtades. Üksikasjalikuma informatsiooni meie lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite kohta leiate https://aitah.maxima.ee/.

 

BARBORA on sidevahendi abil online teenindussüsteemi vahendusel MAXIMA kauplustes müüdavate kaupade müügi ja kojuveoga (e-poe pidamisega) tegelev ettevõte.


Geopiirkond – kliendi esitatud elukoha andmete (aadressi) põhjal salvestatud geopiirkond 100-500 meetri täpsusega.

Lojaalsusprogrammi AITÄH eesmärk on pakkuda eeliseid ja luua lisandväärtust nii Teile kui ka meie ärile:

 • luua püsiklientidele võimalus osta tooteid ja/või teenuseid soodsatel tingimustel, pakkuda neile kampaaniaid ja allahindlusi ning muid eeliseid;
 • säilitada olemasolevad ostjad ja meelitada ligi uusi ning säilitada nendega pikaajalisi suhteid;
 • õppida tundma ja mõista ostjat, programmis osalejat, tema vajadusi ja ootusi;
 • võtta MAXIMA kaupluste arendamisel arvesse ostjate vajadusi, pakkudes seda, mida ostjad vajavad, ja püüeldes selle poole, et MAXIMAst saaks ostjate jaoks mugavaim pood.

Kui olete registreerunud osalema lojaalsusprogrammis AITÄH, kehtivad Teile erikampaaniad, soodustused, pakkumised ja muud programmi eelised kõikides MAXIMA kauplustes ning programmipartnerite müügi- ja teeninduskohtades.
Programmis osalemiseks peate olema vähemalt 18-aastane füüsiline isik. Osalete programmis seni, kuni tühistate oma liikmelisuse või kuni Teie AITÄH-kaart on aktiivne.

AITÄH-kaardi väljastamine ja registreerimine 

AITÄH-kaardi saate soetada kõikides MAXIMA kauplustes. Uue AITÄH-kaardi hind on vastavalt hetkel kehtivale hinnakirjale. 
Virtuaalse AITÄH-kaardi saate luua või aktiveerida omale MAXIMA ja mTasku rakenduse abil ilma täiendava tasuta. Virtuaalset AITÄH-kaarti plastikkaardina täiendavalt ei registreerita ega aktiveerita; rakenduse abil loodud virtuaalne AITÄH-kaart aktiveeritakse automaatselt ja seda saab hakata kohe kasutama. Virtuaalse AITÄH-kaardi loomisel rakenduses või rakenduse sidumisel AITÄH-kaardiga luuakse automaatselt AITÄH-konto, kui Teil seni AITÄH-kontot ei olnud. mTaskus loodud AITÄH-kaardil ei ole AITÄH-kontot, soovi korral tuleb see MAXIMA kodulehel luua ning lisada enda kontaktandmed.


Kulunud ja/või enam mittetoimiva kaardi vahetamisel on kaardi vahetamise hind vastavalt hetkel kehtivale hinnakirjale. Kui ühendate kaardid MAXIMA poe kassas samal ajal, kui soetate uue kaardi (vt lähemalt peatükis „Kaardi vahetus ja ühendamine“), kohaldub Teile kohe erihind vastaval hetkel kehtivale hinnakirjale. Et soetatud kaart aktiveerida ja seda kasutama hakata, tuleb see registreerida. Selleks täitke AITÄH-ankeet veebilehel https://aitah.maxima.ee/ või paberkujul ankeet ükskõik millises MAXIMA poes. Te võite valida, kumb kaardi registreerimisviis Teile rohkem sobib. Täidetud paberankeet esitage koos oma AITÄH-kaardiga kassapidajale. 
AITÄH-ankeedi (paberkujul, veebikontol või rakenduses) täitmisel usaldate meile enda teatud isikuandmed. Üksikasjalik informatsioon Teie isikuandmete kohta, mida me töötleme, milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme, milleks me neid kasutame, kui kaua säilitame jms, on ära toodud privaatsuspoliitikas. 


On oluline tähele panna, et Teie (plastik)kaart muutub aktiivseks ja võimaldab kasutada programmi eeliseid üksnes siis, kui olete õigesti täitnud AITÄH-ankeedi, tutvunud ja nõustunud reeglite ja privaatsuspoliitikaga ning kinnitanud registreerimise. 
AITÄH-kaardi (plastikkaardi) registreerimise lõpule viimiseks veebilehel https://aitah.maxima.ee/ tuleb see kinnitada. Teile saadetakse e-kirja või lühisõnumiga registreerimise kinnituskood, mille peate AITÄH-kontol selleks ettenähtud väljal sisestama. Lühisõnumi või e-kirjaga saadud registreerimise kinnituskoodi sisestamine kinnitab registreerimise. 


Tähtis teada 


Teie täidetud paberkujul AITÄH-ankeedi andmeid ei kanta kohe programmis osalejate süsteemi. Sellest tulenevalt võib juhtuda nii, et me ei ole Teie paberankeedi andmeid pärast paberankeedi täitmist programmis osalejate süsteemi kandnud, aga Teie muudate telefonitsi oma valikuid, tühistate nõusolekud või muud sätted. Sel põhjusel ei pruugi Teie hilisemad valikud Teie kontol või programmis osalejate süsteemis õigesti kajastuda. 


Sellepärast palume teatud aja möödudes pärast paberankeedi esitamist ja telefonitsi vastavate muudatuste tegemist kontrollida oma AITÄH-kontol enda andmeid, valikuid ja sätteid ning vajaduse korral neid uuendada. Palume vabandust ebamugavuse pärast. Anname endast parima, et ajavahemik paberkujul AITÄH-ankeedi täitmise ja nende andmete sisestamise vahel süsteemi oleks võimalikult lühike. 
Plastikkaardi toimimiseks tuleb vältida kaarti sattumist kõrge temperatuuri ja elektromagnetiliste väljade mõju alla. Vältige selle mehaanilist vigastamist, hoidke seda turvaliselt ning mobiiltelefonist, võtmetest, tulemasinatest jms eraldi. 
 AITÄH-kaardi vahetus ja ühendamine 


Kui Teil on varem AITÄH-kaart olnud, kuid olete selle kaotanud või see on kulunud ja Te olete uue soetanud, saab vanale kaardile kogunenud MAXIMA raha jäägi ja pakkumised kanda uuele kaardile ning Teie vana kaardi ostutoimingute andmed ühitada meie püsikliendiandmete süsteemides uue kaardi ostuandmetega. Kaardid saab ühendada oma AITÄH-kontol või pöördudes meie poole kas e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või tasuta infotelefonil 800 2121.


Kaartide ühendamiseks MAXIMA kaupluse kassas esitage kassapidajale oma vana kaart, soetatud uus kaart ja täidetud paberankeet. Info kaartide õnnestunud ühendamise, MAXIMA raha ülekandmise ja programmi pakkumiste kohta on esitatud kassatšekil. 
Juba aktiivsed kaardid saate ühendada, kui pöördute meie poole e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või tasuta infotelefonil 800 2121


Kandmaks hoolt Teie ja teiste meie programmis osalejate isikuandmete turvalisuse eest, tuvastame kaartide ühendamisel kõigepealt Teie isiku (programmis osaleja isiku tuvastamise kohta vt privaatsuspoliitikast). Kui tuvastamine ei õnnestu, ei saa me paraku kaarte ühendada. Tasub silmas pidada, et meie abiga saab kaarte ühendada üksnes siis, kui Teie uus kaart on registreeritud, s.t kui Te olete täitnud ja edastanud meile uue AITÄH-kaardi ankeedi (vaadake lähemalt peatükist „AITÄH-kaardi väljastamine ja registreerimine“). 
AITÄH-kaardi blokeerimine.


Kui olete kaardi kaotanud, soovitame selle otsekohe blokeerida. Seda saate teha oma AITÄH-kontol või teatades meile kas e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee, tasuta infotelefonil 800 2121 või mõne MAXIMA kaupluse personali kaudu. Virtuaalset AITÄH-kaarti on lisaks eelnimetatud võimalustele võimalik blokeerida ka MAXIMA-rakenduses. 


Kaardi blokeerimiseks AITÄH-kontol logige oma AITÄH-kontole sisse ja tehke AITÄH-ankeedil märge „blokeeri kaart“. Kaart blokeeritakse kohe pärast seda toimingut. Kui teade kaardi kaotuse kohta peaks osutuma vääraks või saate kaardi tagasi, saate selle blokeeringu AITÄH-kontol tühistada, eemaldades vastava blokeerimismärke.


Kui soovite kaardi blokeerida meie kaudu (ükskõik millisel eespool nimetatud viisil), tuvastame jällegi kõigepealt Teie isiku (programmis osaleja isiku tuvastamise kohta vt privaatsuspoliitikast). Kui tuvastamine ei õnnestu, ei saa me kaarti blokeerida. Kui saame Teilt teate kaardi kaotamise kohta ja meil õnnestub Teid tuvastada, blokeerime kaardi samal päeval (kui see on tööpäev) või järgmisel tööpäeval pärast teate saamist (kui teade saabub puhkepäeval või riigipühal). 


Blokeeritud kaart ei ole aktiivne ja selle kasutamisel ei saa enam teha mingeid toiminguid – koguda ega kasutada MAXIMA raha, kasutada pakkumisi, lojaalsusprogrammi AITÄH soodustusi ega kampaaniaid. Kaardi staatus „Blokeeritud“ püsib meie süsteemis 3 kuud. Kui Te tühistate selle aja jooksul kaardi blokeeringu, saate kaarti üldises korras edasi kasutada. Kui Te soetate blokeeringuperioodil uue kaardi ja ühendate kaardid (vt peatükki „AITÄH-kaardi vahetus ja ühendamine“), kantakse MAXIMA raha jääk uuele kaardile ja vana kaardi andmed seotakse uue kaardiga. Kui kaardi blokeeringut ei tühistata 3 kuu jooksul ja seda ei ühendata, blokeeritakse kaart 3 kuu täitudes pöördumatult, AITÄH-konto kustutatakse ja Teie osalemine lojaalsusprogrammis AITÄH lõpeb. Telefoni kaotamise või varguse korral tuleb mTasku koheselt sulgeda mTasku veebis või helistades Telia klienditeenindusnumbrile 123. 


Kui soovite lõpetada mTasku rakenduse kasutamise, siis täpsemad juhised on mTasku lehel www.mtasku.ee. „Kui soovite lõpetada mTasku rakenduses AITÄH kaardi kasutamise, siis kustutage teenus mTasku rakenduses. 

MAXIMA raha 


Kui esitate MAXIMA kauplustest ostes oma AITÄH-kaardi (kasutate seda), kogute kaardikontole MAXIMA raha (1% ostusummast). MAXIMA raha koguneb ka veebipoest BARBORA (www.barbora.ee) ostes. 
Ühe MAXIMA rahaühiku väärtus on 1 euro. Kogutud MAXIMA rahaga saab MAXIMA kauplustes katta kuni 100% ostusummast. Te saate isteteeninduskassas valida või tavakassa kassiirile öelda, kui suure osa ostusummast soovite MAXIMA rahaga katta. Kogutud MAXIMA raha ei vahetata sularahaks. 


MAXIMA raha ei anta ja sellega ei saa tasuda tubakatoodete, suitsetamistarvikute, alkohoolsete jookide, MAXIMA kinkekaartide ega sooduskupongide, kolmandate isikute osutatavate teenuste eest (ettemaksega kaartide täitmine, loteriipiletid, ühiskaardid ja ühistranspordiga seotud teenused, rongi- ja bussipiletid, taara jne). Me jätame endale õiguse (teatades sellest MAXIMA kauplustes ja/või veebilehel www.maxima.ee) määrata teatud toodetele alaliselt või ajutiselt muu MAXIMA raha kogumisprotsent või keelata teatud toodete ja teenuste eest tasumine MAXIMA rahaga. 
Kalendriaasta jooksul kogutud MAXIMA raha kehtib kuni järgmise aasta märtsi viimase päevani, nt 2022. aastal kogutud MAXIMA raha kehtib 31. märtsini 2023 jne. Kindlaks määratud kehtivusaja jooksul kasutamata MAXIMA raha annulleeritakse ja seda ei tagastata programmis osalejale. 


Kui Te tagastate seaduses sätestatud juhtudel toote, mille soetamisel kasutasite MAXIMA raha, on Teil võimalus selle toote soetamiseks kasutatud MAXIMA raha tagasi saada. Selleks soovitame alles hoida ostutšeki, millel on märgitud toote soetamisel kasutatud MAXIMA raha summa. Kui Teil ei ole ostutšekki alles, jätab MAXIMA endale õiguse mitte tagastada toote soetamisel kasutatud MAXIMA raha. 
Teil on oma AITÄH-kontol igal hetkel võimalus saada teada kogutud MAXIMA raha jääk, samuti saada AITÄH-kaardiga tehtud ostude (välja arvatud e-poes BARBORA tehtud ostude) ja MAXIMA raha kasutamise viimase 2 aasta aruanne arvestatuna ostu sooritamise päevast. 
Kampaaniad ja allahindlused 


Me korraldame oma poodides pidevalt programmis osalejatele jaoks kasulikke kampaaniaid ja pakume hetkesoodustusi, mida saate kasutada, kui ostate enda AITÄH-kaardiga. 
Pakkumiste kommunikatsioon 


Me võime Teile esitada: 

 • pakkumisi;
 • konto pakkumisi;
 • isiklikke pakkumisi;
 • partnerite pakkumisi

(kõik koos edaspidi pakkumised). 


Lähtudes informatsiooni ja tehtavate pakkumiste laadist ja/või Teie valikutest (vt üksikasjalikumalt lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika peatükist 1.2 ja 1.4), võime neid esitada oma veebilehel www.maxima.ee, uudiskirjades, hinnatrükistes, kassatšekkidel, AITÄH-kontol, rakenduses, e-posti teel, telefoni teel, meie sotsiaalvõrgustikes ja muude infokanalite kaudu.

AITÄH-konto loomine 


AITÄH-konto on loodud spetsiaalselt lojaalsusprogrammis AITÄH osalejatele. AITÄH-konto on seotud konkreetse AITÄH-kaardiga, seega peab iga AITÄH-kaardi kohta olema loodud eraldi AITÄH-konto. 
AITÄH-kontol saate: 

 • ühendada oma veel aktiveerimata uue ja vana kaardi ning edasi kasutada sama kontot, mis seotakse Teie uue kaardiga (ainult AITÄH-kontole veebilehe kaudu sisse loginuna); 
 • uuendada, muuta, täiendada või eemaldada oma isikuandmeid; 
 • anda ja tühistada nõusolekuid pakkumiste ja informatsiooni esitamise kohta, sellel eesmärgil profileerimise kohta, samuti valida meelepärased info saamise viisid ja neid muuta; 
 • blokeerida oma toimiva AITÄH-kaardi ning selle blokeeringu ettenähtud tähtaegadel ja tingimustel tühistada; 
 • vaadata oma aktiivse kehtiva kaardi 2 aasta ostuajalugu MAXIMA kauplustes; 
 • kontrollida kogutud MAXIMA raha jääki; 
 • loobuda oma osalemisest lojaalsusprogrammis AITÄH; 
 • teha muid toiminguid ning muuta sätteid ja valikuid. 

Kuna AITÄH-konto on seotud konkreetse AITÄH-kaardiga, esitatakse AITÄH-kontol üksnes kehtiva AITÄH-kaardi kasutusajalugu. Kui Te olete AITÄH-kaarti vahetanud, ei kuvata AITÄH-kontol vana kaardi kasutusajalugu isegi siis, kui olete kaardid ühendanud. 
Kui olete soetanud uue AITÄH-kaardi ja registreerinud selle elektroonilise ankeedi täitmisega aadressil https://aitah.maxima.ee/, luuakse AITÄH-konto uue kaardi registreerimisel automaatselt. Kui kasutasite AITÄH-kaardi registreerimiseks paberankeeti, täitke AITÄH-konto loomiseks AITÄH-ankeet veel kord veebilehel https://aitah.maxima.ee/. Kui Teil on mitu AITÄH-kaarti, saab iga kaardi AITÄH-konto registreerida ainult erinevate e-posti aadresside ja/või telefoninumbritega. 


AITÄH-konto saab genereerida rakenduses virtuaalse AITÄH-kaardi loomisel või olemasoleva AITÄH-kaardi ühendamisel, kui programmis osaleja ei ole AITÄH-kontot varem loonud. Kui programmis osaleja loob endale rakenduses virtuaalse AITÄH-konto, saab ta sinna oma sisselogimise andmetega logida ka ettevõtte veebilehelt https://aitah.maxima.ee/. 


AITÄH-konto registreerimisel loote Te endale isiklikud sisselogimisandmed (kasutajanime ja salasõna). Et vähendada ebaseadusliku AITÄH-kontole sisselogimise riski, soovitame luua keerulise, raskesti ära mõistatatava salasõna (salasõna võiks soovituslikult koosneda vähemalt 8 sümbolist, sealhulgas suur- ja väiketähtedest, numbritest ja kirjavahemärkidest; vältige hõlpsalt ära mõistatatavaid sõnu, nagu ees- ja perekonnanime jms, ning numbreid, nt sünnikuupäeva jms) ning muuta seda vähemalt iga 6 (kuue) kuu tagant. Teie vastutate endale loodud sisselogimisandmete keerukuse ja nende säilitamise eest, samuti mis tahes toimingute eest, mis tehakse sisse logituna AITÄH-kontole Teie isikliku kasutajanime ja salasõnaga. 


AITÄH-kontol esitatavad pakkumised 


Me võime Teile AITÄH-kontol esitada erinevaid pakkumisi ja informatsiooni: pakkumisi, konto pakkumisi, isiklikke pakkumisi ja partnerite pakkumisi. 
Te saate pakkumisi kasutada nii MAXIMA poodides kui ka e-poes BARBORA. BARBORA-s kehtivate pakkumiste nägemiseks logige e-poodi sisse. 

Teenus Skänni ja Kõnni 

Programmis osalejatele, kes soovivad ostusid sooritada nutikalt ja kiiremini, pakume teenust Skänni ja Kõnni. See on iseteeninduslik ostu- ja tasumisviis, kus Te skaneerite oma valitud kauba MAXIMA rakenduse abil iseseisvalt (MAXIMA kaupluse kassapidaja ei osale ostuprotsessi juures). 


Teenust Skänni ja Kõnni saavad kasutada programmis osalejad: 

 • kellel on aktiivne AITÄH-kaart; 
 • kes on tutvunud ja nõustunud programmi reeglite ja privaatsuspoliitikaga; 
 • kes on AITÄH-ankeedil märkinud oma telefoninumbri või elektronposti aadressi; 
 • kes on alla laadinud MAXIMA rakenduse, nõustunud MAXIMA rakenduse kasutusreeglitega ning loonud MAXIMA rakenduses AITÄH konto või ühendanud selle lojaalsusprogrammi AITÄH kontoga; 

 Enne Skänni ja Kõnni kasutama hakkamist saate MAXIMA rakenduse kasutusreeglitega ja privaatsuspoliitikaga tutvuda MAXIMA rakenduses, samuti internetis aadressil https://www.maxima.ee/app-kasutustingimused. 


Ostuandmeid lojaalsusprogrammis AITÄH osalemisel ning AITÄH kaardi kasutamisel töödeldakse vastavalt lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikale. MAXIMA rakenduse kasutamise käigus esitatud või kogutud isikuandmeid töödeldakse rakenduse privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel ja korras, kui rakenduse privaatsuspoliitika ei näe ette isikuandmete töötlemist lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas sätestatu kohaselt (näiteks virtuaalse AITÄH kaardi loomisel ja kasutamisel).

Programmis osalemise võib lõpetada Teie ja/või meie algatusel järgmistel juhtudel: 

 • kui Te esitate meile avalduse programmis osalemise lõpetamise kohta; 
 • kui Te blokeerite oma kaardi ega tühista blokeeringut kolme kuu jooksul; 
 • kui Te ei kasuta kaarti 14 (neliteist) kuud järjest, s.t ei tõmba kaarti läbi / ei skaneeri seda kordagi MAXIMA kaupluste kaardilugejas, ei kasuta kaarti e-kaupluses BARBORA ega logi AITÄH-kontole, siis blokeeritakse kaart ilma lisahoiatuseta; 
 • kui me muudame reegleid ja/või privaatsuspoliitikat ja/või palume programmi edasiseks täitmiseks anda vajalikud nõusolekud, kuid Teie meile selliseid nõusolekuid ei soovi anda, või kui Te tühistate oma nõusoleku seoses kehtivate reeglitega ja/või privaatsuspoliitikaga, võime blokeerida Teie kaardi ja/või katkestada Teie edasise osalemise programmis juhul, kui nõusolekute andmata jätmine ei võimalda meil arvestades kaardi/ja või programmi eesmärki ning tehnilisi võimalusi kaardi kasutamist ja/või programmis osalemist jätkata (me ei saa tagada kaardi ja/või programmi toimimist); 
 • kui Te rikute kaarti ja/või AITÄH-kontot kasutades reegleid, nt kasutate ebaseaduslikult Teile mittekuuluvat AITÄH-kaarti ja/või AITÄH-kontot, püüate programmi ja/või AITÄH-konto stabiilsust, turvalisust või meie või teiste programmis osalejate huve muul moel kahjustada, võidakse kaart ja/või AITÄH-konto lisahoiatuseta blokeerida ja Teie liikmelisus pöördumatult lõpetada; 
 • kui me otsustame programmi lõpetada ja teatame programmi lõpust veebilehel www.maxima.ee, AITÄH-kontol, MAXIMA kauplustes ja/või muude kommunikatsioonikanalite kaudu hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette; 
 • privaatsuspoliitikas märgitud juhtudel (nt kui Te tühistate kõik nõusolekud või palute kustutada kõik andmed). 

Kui Te esitate avalduse programmis osalemise lõpetamise kohta, tühistate nõusoleku kehtivate reeglite ja/või privaatsuspoliitikaga või blokeerite kaardi mis tahes muudel põhjustel, saab Teie kaart kolmeks kuuks staatuse „blokeeritud“. Nende kolme kuu jooksul on Teil võimalik oma otsust muuta ja osalemist Lojaalsusprogrammis AITÄH jätkata. Selleks tuleb vaid kaardi staatust enda AITÄH-kontol muuta või anda edasiseks programmis osalemiseks vajalikud nõusolekud, täites registreerimisankeedi. Kui kaardi blokeeringut kolme kuu jooksul ei tühistata, lõpetatakse pöördumatult Teie osalemine lojaalsusprogrammis AITÄH, AITÄH-konto kustutatakse ja kõik andmed kustutatakse või anonüümistatakse viisil, mis ei võimalda edaspidist Teie isikuandmete töötlemist.

Me jätame endale õiguse programmi ja selle eeliseid millal tahes muuta ning reegleid korrigeerida ja täiendada. Me teatame programmi ja/või reeglite muudatustest veebilehel www.maxima.ee, AITÄH-kontol, MAXIMA kauplustes ja/või muude kommunikatsioonikanalite kaudu enne muudatuste jõustumist mõistliku aja võrra ette.

MAXIMA lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitika

Registreerudes osalema lojaalsusprogrammis AITÄH, usaldate Te ettevõttele MAXIMA EESTI OÜ oma isikuandmed ja annate meile õiguse töödelda neid privaatsuspoliitikas ja lojaalsusprogrammi AITÄH tingimustes sätestatud mahus, viisidel ja eesmärkidel.
Kui Te ei nõustu lojaalsusprogrammi aitäh tingimuse või privaatsuspoliitikaga, ei saa me Teile paraku pakkuda võimalust osaleda lojaalsusiprogrammis AITÄH, sest me ei saa tagada programmi toimimist ega pakkuda Teile programmi eeliseid. 
Sellest privaatsuspoliitikast leiate kogu info, milliseid Teie andmeid me kogume ja töötleme, milleks me neid kasutame, kaua säilitame jms. See informatsioon on oluline, seega loodame, et loete selle tähelepanelikult läbi. 
Juhime Teie tähelepanu sellele, et nii privaatsuspoliitikat kui ka lojaalsusprogrammi AITÄH tingimusi võidakse muuta, täiendada ja uuendada. 
Kui Te kasutate AITÄH kaarti meie programmipartnerite müügikohtades (nt elektroonilises kaupluses BARBORA) ja kasutate ühtlasi MAXIMA rakendust, lugege kindlasti läbi nende programmipartnerite ja MAXIMA rakenduse privaatsuspoliitika, reeglid ja teated. 


Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted: 


Tingimused – lojaalsusprogrammi AITÄH tingimused 
Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted langevad kokku tingimustes kasutatavate mõistetega, kui privaatsuspoliitikas ei ole ette nähtud teisiti. 
Me austame Teie privaatsust ja Teie isikuandmete turvalisus on meie prioriteet. Me rakendame vastavaid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid eesmärgiga tagada, et Teie isikuandmed oleksid alati kaitstud ning andmetöötlustoimingud vastaksid isikuandmete kaitse õigusaktidele ja meie sisepoliitikate nõudmistele. 
Me peame järjekindlalt kinni isikuandmete minimeerimise põhimõttest ega kogu andmeid, mille järgi saaks otseselt tuvastada Teie kui füüsilise isiku identiteeti (nt perekonnanime, aadressi). 
Meie väljastatav AITÄH-kaart ega AITÄH-konto ei ole nimeline, sellepärast ei tuvasta ettevõte ei AITÄH-kaarti väljastades, Teile AITÄH-kontot luues ega seda muutes või administreerides Teie isikut ega kontrolli seda. Kõik meie kogutavad ja töödeldavad andmed on seotud üksnes AITÄH-kaardi unikaalse numbriga ega võimalda Teid otseselt ega ühemõtteliselt identifitseerida. 
Ettevõttel ei ole võimalik kontrollida Teie esitatavate andmete õigsust ega tõele vastavust. 
Ettevõte kogub ja töötleb privaatsuspoliitikas nimetatud isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel: 

 • Teie nõusolek osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH tingimustes sätestatu kohaselt; 
 • Teie nõusolek osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH ja kasutada AITÄH-kontot tingimustes sätestatu kohaselt; 
 • meie õigustatud huvi; 
 • ettevõttele tekkivate ja kohaldatavate õiguslike kohustuste täitmine. 

Teie isikuandmete töötlemiseks võidakse kohaldatavates õigusaktides sätestatud mahus ja tingimustel kohaldada ühte või mitut eespool nimetatud õiguslikku alust. 
Lojaalsusprogramm AITÄH hõlmab muu hulgas ka AITÄH-kaardi sidumist/genereerimist ja kasutamist MAXIMA rakenduses ja muudel meie platvormidel, seega kui kasutate või kavatsete MAXIMA rakendust kasutada, lugege kindlasti läbi ka MAXIMA rakenduse kasutustingimused ja MAXIMA rakenduse privaatsuspoliitika, kus on märgitud, milliseid Teie isikuandmeid MAXIMA rakenduse kasutuse käigus kogutakse ja töödeldakse.


1. Milliseid Teie andmeid me töötleme ja miks? 


1.1. Registreerimine, kontroll, haldamine ja suhtlus 


Lojaalsusprogrammi AITÄH registreerumine 
Kui Te registreerute programmis osalema ja nõustute reeglitega, esitate meile allpool toodud ankeediandmed. Teatud registreerimisandmed tuleb esitada sellepärast, et kui Te neid ei esita, ei saa Te programmis osaleda. 
  

Püsikliendiprogrammi AITÄH ankeediandmed: 
Andmekategooriad Teie AITÄH-kaardi number, Teie nimi*, sünnikuupäev, sugu*, e-posti aadress ja/või telefoninumber**, elukoht***. 
Andmetöötluse õiguslik alus Teie nõusolek[1] osaleda püsikliendiprogrammis AITÄH reeglites sätestatud tingimustel. 
Andmetöötluse tähtaeg Kogu aeg, mil Te osalete püsikliendiprogrammis AITÄH. Me hoiame Teie antud nõusolekut ja selle tõendust alles ka pärast Teie programmis osalemise lõppu ja üksnes selleks, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral. 

  
* Teie nime ja soo esitamine ei ole kohustuslik, seega need andmed võite esitada soovi korral. 
** Kui täidate registreerimisankeedi internetis või rakenduses, on e-posti aadressi ja telefoninumbri esitamine alternatiivsed valikud, s.t ankeedis tuleb esitada kas e-posti aadress või telefoninumber. Kui täidate ankeedi paberil, ei ole e-posti aadressi ega telefoninumbri esitamine kohustuslik – need andmed võite esitada soovi korral. 
*** Te märgite ankeedis elupaiga valla, asula (linna), tänava ja maja numbri. Pärast nende andmete sisestamist üldistab meie süsteem need ja määrab geopiirkonna.


Kuidas ja mis eesmärgil me Teie ankeediandmeid kasutame?
 

Teie ankeediandmete põhjal loome me püsikliendisüsteemis lojaalsusprogrammis AITÄH osaleja unikaalse konto, mis tagab Teie osalemise lojaalsusprogrammis AITÄH, Teile programmieeliste esitamise ja Teie õiguste realiseerimise reeglites ja/või selles privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel.
Ühtlasi tunneme me Teid Teie esitatud ankeediandmete põhjal vastava AITÄH-kaardi omanikuna ära, kui Te näiteks vahetate kulunud või kaotatud kaardi uue vastu ja soovite kaardid ühendada, tahate oma andmeid uuendada või muuta, pöördute meie poole teatud isikliku informatsiooni esitamise, isikuandmete töötlemisega seotud õiguste realiseerimise jm osas.
Samuti kasutame Teie ankeedil esitatud kontaktandmeid (elektronposti aadressi, telefoninumbrit) Teiega suhtlemise eesmärgil, sealhulgas vastamiseks Teie päringutele ja märkustele, Teile tähtsa informatsiooni edastamiseks lojaalsusprogrammi AITÄH, reeglite ja/või privaatsuspoliitika muudatuste kohta, Teiega ühenduse võtmiseks, kui olete oma kauba või rahakoti maha unustanud või kui avastame tehtud tehingutega seoses tõrkeid vms.
On väga tähtis, et Teie esitatavad ankeediandmed oleksid täpsed ja õiged. Kui Te märgite väärad (ebatõesed) andmed, unustate need või jätate muutunud andmed uuendamata, võib meil olla raske tagada, et Te saate mugavalt kasutada kõiki programmi eeliseid, samuti võib tekkida tõrkeid Teile soovitud teenuste osutamisel või Teie õiguste realiseerimisel ning teatud juhtudel võime olla sunnitud Teie AITÄH-kaardi blokeerima ja peatama Teie osalemise lojaalsusprogrammis AITÄH (nt meil võib tekkida vajadus saada või uuendada nõusolekuid, mis on vajalikud programmi täitmiseks, aga me ei suuda Teid vastava AITÄH-kaardi valdajana tuvastada).
Sellega, kuidas uuendada oma muutunud ankeediandmeid, palume tutvuda privaatsuspoliitika peatükis 5.2.
Ettevõttel ei ole võimalik kontrollida Teie esitatavate andmete õigsust ega tõele vastavust. Teie registreerumisankeedi vastuvõtmisel eeldame, et Te olete vähemalt 18-aastane, Teie andmed on täpsed ja õiged ning kõik Teie nõusolekud on antud Teie vabal tahtel, olles põhjalikult tutvunud privaatsuspoliitika ja tingimustega, mõistes nõusoleku tagajärgi ning selle tühistamise võimalusi ja tagajärgi.


1.2. Teie AITÄH-konto haldamine


Kui Teil on AITÄH-konto, töötleme me Teie andmeid selleks, et saaksime Teie AITÄH-kontot hooldada ja administreerida.
AITÄH-konto andmed:
Andmekategooriad Registreerumise ajal esitatud andmed, AITÄH-kontole sisselogimise andmed, toimingud AITÄH-kontol, sealhulgas tehnilised lehitsemisandmed (IP-aadress, sisselogimise ja lehitsemise tehniline informatsioon).
Andmetöötluse alus Teie nõusolek osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH ja kasutada AITÄH-kontot reeglites sätestatud tingimustel.
Andmetöötluse tähtaeg Kogu aeg, mil Teil on AITÄH-konto ja Te osalete lojaalsusprogrammis AITÄH. Me võime Teie antud nõusolekut ja selle tõendust alles hoida ka kauem, kui vaja, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral.Me eeldame, et oleme saanud Teie nõusoleku AITÄH-konto kasutamiseks ja AITÄH-kontol reeglites märgitud pakkumiste (välja arvatud isiklikud pakkumised) saamiseks, kui Te teete reeglites ette nähtud AITÄH-konto loomiseks vajalikud toimingud ja kinnitate registreerumise (välja arvatud isiklikud pakkumised, milleks on vaja eraldi nõusolekut, nagu sätestatud privaatsuspoliitika peatükis 1.5). Teil on alati võimalus keelduda pakkumiste saamisest AITÄH-kontol, aga sellisel juhul ei saa Te enam paraku AITÄH-kontot kasutada (välja arvatud isiklikest pakkumistest loobumine, milleks on vaja eraldi nõusolekut, nagu sätestatud privaatsuspoliitika peatükis 1.5). Teie keeldumine ei takista Teil programmis edasi osalemast ja selle muid eeliseid kasutamast. Palun teatage meile oma mittenõustumisest e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või infotelefonil 800 2121.


1.3. Lojaalsusprogrammi AITÄH haldamine ja selle eeliste pakkumine


Administreerides lojaalsusprogrammi AITÄH ja pakkudes Teile programmi eeliseid – MAXIMA raha kogumist, kasutamist ja tagastamist (kui Te tagastate kauba, mille soetamisel kasutasite MAXIMA raha), kampaaniates osalemist, allahindluseid jm, töötleme peale Teie registreerimisandmete ka andmeid Teie ostutehingute kohta, mis on AITÄH-kaardiga registreeritud (edaspidi ostuandmed).  

Programmi administreerimise eesmärgil töödeldakse Teie järgmiseid andmeid: 
Andmekategooriad Teie AITÄH-kaardi number, ankeedis, kontol esitatud andmed, informatsioon AITÄH-kaardi staatuse kohta (aktiivne või blokeeritud), kaupluse aadress, ostu kuupäev ja kellaaeg, toodete nimetus ja kogus, ostu koguhind (pärast kõikide soodustuste mahaarvestamist), teenitud MAXIMA raha summa, ostu ajal kasutatud MAXIMA raha summa, MAXIMA raha jääk AITÄH-kaardil, AITÄH-kaardiga saadud soodustuste summa, Teile tehtud isiklike pakkumiste ajalugu ja informatsioon nende kasutuse kohta, kupongide numbrid, mis identifitseerivad, millised pakkumised kehtivad AITÄH-kaardiga, andmeedastuseks vajalik tehniline informatsioon (nt sessiooni ID), informatsioon püsikliendiprogrammi AITÄH partnerite pakkumiste kohta, mida Te olete kasutanud: AITÄH-kaardi number, ostusumma, teenitud MAXIMA raha summa, ostutšeki ID, andmeedastuseks vajalik tehniline informatsioon (nt sessiooni ID); rakendusega ostmise korral maksekaardi andmed (kaardi numbri esimesed kuus ja neli viimast numbrit, kehtivusaeg, kaardi väljastanud panga riik, maksekaardi juurdepääsuvõti, kaardi väljastanud pank, muu maksekaardiga seotud tehniline informatsioon),Teie püsikliendiprogrammis AITÄH antud nõusolekud. 
Andmetöötluse alus Teie nõusolek osaleda püsikliendiprogrammis AITÄH tingimustes sätestatud tingimustel. 
Teie nõusolek kasutada MAXIMA rakendust rakenduse kasutustingimustes sätestatud tingimustel. 
Andmetöötluse tähtaeg Ostuandmete korral 7 aastat ostutehingu päevast. 
Kõikide muude andmete korral kogu aeg, mil Te osalete püsikliendiprogrammis AITÄH. 
Eespool nimetatud andmeid võib töödelda ka kauem, kui see on sätestatud poliitika muudes peatükkides ja/või kui see on kehtivate õigusaktide kohaselt vajalik ja/või selleks, et me saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide ja hagide korral. 

 Lojaalsusprogrammi AITÄH administreerimise eesmärgil võime programmipartneritele edastada järgmise info: informatsioon Teie AITÄH-kaardi staatuse kohta (aktiivne või blokeeritud), kaartide oleku kohta tuvastatud vead (nt informatsioon selle kohta, et kaart on blokeeritud), AITÄH-kaardi viimased neli numbrit, MAXIMA raha jääk AITÄH-kaardil, kupongide numbrid, mis identifitseerivad, millised pakkumised kehtivad Teie AITÄH-kaardiga, ja muu andmeedastuseks vajalik tehniline informatsioon (nt sessiooni ID); ning meie võime nendelt programmipartneritelt saada järgmist informatsiooni Teie AITÄH-kaardi kasutuse kohta nende müügi- ja teeninduskohtades: Teie AITÄH-kaardi number, ostusumma, lisatud MAXIMA raha summa, ostutšeki ID ja muu andmeedastuseks vajalik tehniline informatsioon (nt sessiooni ID).


Kuidas me Teie ostuandmeid kasutame?

Me säilitame ostuandmeid püsikliendisüsteemis 7 aastat alates ostutehingu päevast ja tähtaja lõppedes kustutame need ja/või anonüümistame viisil, mis ei võimalda edaspidist Teie isikuandmete töötlemist, s.t tühistame pöördumatult seotuse AITÄH-kaardi numbri, Teie ankeediandmete ja Teie muu isikliku informatsiooniga. 
Kui Teie osalemine lojaalsusprogrammis AITÄH lõpetatakse varem kui täitub ostuandmete seitsmeaastane säilitamistähtaeg, kustutame me kõik Teie ankeediandmed ja Teie muu isikliku informatsiooni ning anonüümistame Teie ostuandmed pöördumatult ja usaldusväärselt. 
Kui Te kaotate Teile väljastatud AITÄH-kaardi, blokeerite selle või vahetate selle kulumise korral välja, on Teil võimalus vana ja uue kaardi andmed ühendada (reeglites on kirjas, kuidas seda teha). Kui ühendamine õnnestub, ühitatakse Teie vana AITÄH-kaardi ostuandmed uue AITÄH-kaardi ostuandmetega ning Teie ostuandmete ajaloo töötlemist jätkatakse, pidades kinni seitsmeaastasest töötlemistähtajast. 


Andmeanalüüs programmi administreerimisel ja selle eeliste pakkumisel 

Me võime programmi haldamisel ja reeglites sätestatud eesmärkide saavutamiseks kasutada isikuandmete (sealhulgas Teie ostuandmete) automatiseeritud analüüsi. Me võime Teie andmeid rühmitada ja analüüsida Teie ostetud kauba, külastatavate kaupluste ja/või muude Teile omaste tunnuste (nt soo, sünniaja, nime, elukoha vm) järgi. 
Näiteks võime Teie ostuandmeid analüüsida, et parandada Teie huvides oma tegevusvigu. Kui me märkame, et meie ostjatele on eksimuse tõttu kohaldatud toote eest vale hind või soodustus on jäänud kohaldamata, võime me ostuandmete põhjal kindlaks määrata AITÄH-kaardi valdajad ja oma vea parandada (hüvitada hinnavahe jms). Me võime andmeid analüüsida ka selleks, et pakkuda lisaeeliseid teatud kategooria ostjatele: sünnipäeva ja nimepäeva tähistajatele; neile, kes teevad oma ostud konkreetsetes ettevõtte kauplustes, kes soetavad teatud tooteid, kellel on AITÄH-konto jms; ühtlasi analüüsime ostuandmeid selleks, et oma programmis osalejaid paremini tundma õppida ja programmi täiustada. Pealekauba esitame selle põhjal kassatšekil päevakohast infot (nt muutunud tööaja, osalemise või osalemisvõimaluse kohta mängudes jm), pakkumisi ja teateid. 
On oluline silmas pidada, et meie andmeanalüüsil ei ole Teie jaoks mingit õiguslikku ega sarnast tähenduslikku mõju. 
Kui Te ei ole nõus nende meie programmieesmärkide täitmiseks rakendatavate tegevustega, mida tehakse Teie nõusoleku alusel osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH reeglites sätestatud tingimustel, ei saa Te kahjuks programmis edasi osaleda. Oma soovist lõpetada programmis osalemine saate meile teatada e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või infotelefonil 800 2121.


1.4. Programmi pakkumiste ja informatsiooni esitamine


1.4.1. Pakkumised, konto pakkumised ja partnerite pakkumised


Me edastame Teile Teie valitud kommunikatsioonikanalite kaudu (telefonitsi (SMS) ja/või telefonitsi ja/või e-postiga ja/või sotsiaalvõrgustikes ja/või rakenduses) (edaspidi kommunikatsioonikanalid) pakkumisi, konto pakkumisi ja partnerite pakkumisi. 
Oma AITÄH-kontol näete Te alati pakkumisi, konto pakkumisi ja partnerite pakkumisi. Need pakkumised võime Teile esitada ka kassatšekil. 
Kui Teil ei ole AITÄH-kontot ja/või kui Te ei ole valinud nende saamist kommunikatsioonikanalite kaudu, saate pakkumiste ja partnerite pakkumistega tutvuda ka meie ettevõtte kodulehel www.maxima.ee, MAXIMA poodide kassades, hinnakirjades ja meie uudiskirjas (kui tellite selle). Konto pakkumistega on Teil võimalik tutvuda ja neid saada MAXIMA kaupluste kassades, kui küsite kassapidajalt. 

Pakkumiste, konto pakkumiste ja partnerite pakkumiste esitamise eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmeid: 
Andmekategooriad Teie AITÄH-kaardi number, Teie nimi, e-posti aadress ja/või telefon, informatsioon selle kohta, et olete nõus saama MAXIMA rakenduses hüpikteateid, informatsioon selle kohta, et olete nõus saama MAXIMA rakenduses geolokaalseid teateid. 
Andmetöötluse õiguslik alus Valitud kommunikatsioonikanalite osas Teie nõusolek saada valitud kommunikatsioonikanalite kaudu pakkumisi ja infot. 
AITÄH-kontol Teie nõusolek kasutada AITÄH-kontot tingimustes sätestatud tingimustel. 
Kassatšekkidel Teie nõusolek osaleda püsikliendiprogrammis AITÄH tingimustes sätestatud tingimustel. 
MAXIMA rakenduses Teie nõusolek kasutada MAXIMA rakendust rakenduse kasutustingimustes sätestatud tingimustel 
Andmetöötluse tähtaeg Valitud kommunikatsioonikanalite osas seni, kuni kehtib Teie nõusolek saada pakkumisi märgitud kommunikatsioonikanali kaudu, aga mitte kauem kui Teie osalemine püsikliendiprogrammis AITÄH. 
  
AITÄH-kontol kogu aeg, mil Te kasutate AITÄH-kontot, aga mitte kauem kui osalete püsikliendiprogrammis AITÄH. 
  
Kassatšekkidel kogu aeg, mil Te osalete püsikliendiprogrammis AITÄH. 
  
MAXIMA rakenduses vastavalt MAXIMA rakenduse privaatsuspoliitikas sätestatule. 
  
Me võime Teie antud nõusolekud ja nende tõenduse alles hoida ka kauem, kui vaja, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral. 

Pakkumiste, konto pakkumiste ja partnerite pakkumiste esitamise eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmeid: 
Teil on võimalus pakkumistest, konto pakkumistest ja partnerite pakkumistest enda valitud kommunikatsioonikanalite kaudu millal tahes loobuda või neid muuta. Palun teatage meile oma loobumissoovist e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või infotelefonil  800 2121. Teie loobumine ei takista Teil lojaalsusprogrammis AITÄH osalemast ja selle muid eeliseid kasutamast. 
Teil on alati võimalus keelduda püsikliendipakkumiste, konto pakkumiste ja partnerite pakkumiste saamisest AITÄH-kontol, aga sellisel juhul ei saa Te enam paraku AITÄH-kontot kasutada. Teie keeldumine ei takista Teil programmis edasi osalemast ja selle muid eeliseid kasutamast. 
  Teil on alati võimalus keelduda püsikliendipakkumiste, konto pakkumiste ja partnerite pakkumiste saamisest kassatšekil, aga sellisel juhul ei saa Te enam paraku lojaalsusprogrammis AITÄH osaleda. Palun teatage meile oma programmis osalemise lõpetamisest e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või 800 2121
 Kui Te lõpetate enda osalemise lojaalsusprogrammis AITÄH, saate kassatšekkidel MAXIMA üldpakkumisi ja informatsiooni, mis esitatakse MAXIMA kaupluste ostjatele ilma mingeid isikuandmeid töötlemata.


1.4.2. Andmete profileerimine isiklike pakkumiste jaoks


Kui olete lojaalsusprogrammi AITÄH osaleja ja/või AITÄH-konto ankeedi täitmisel valinud ka isiklike pakkumiste saamise ja andnud selle jaoks nõusoleku profileerimiseks, siis töötleme Teie võimalikult paremaks tundmaõppimiseks mitte ainult Teie kui AITÄH-programmi osaleja ankeediandmeid, vaid analüüsime ja kasutame täiendavalt ka Teie ostuandmete ajalugu. 

Isiklike pakkumiste esitamise eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmeid: 
Andmekategooriad Teie AITÄH-kaardi number, Teie nimi, sünniaeg, sugu, elukoht (geopiirkond), e-posti aadress ja/või telefon, informatsioon selle kohta, et olete sotsiaalvõrgustiku kasutaja (kui olete valinud pakkumiste saamise sotsiaalmeedia kaudu), ostuandmed (sealhulgas kauplus, ostu kuupäev ja kellaaeg, toodete nimetus ja kogus, ostu koguhind), Teile esitatud isiklike pakkumiste ajalugu ja info nende kasutamise kohta, informatsioon selle kohta, kuidas olete kasutanud AITÄH-püsikliendiprogrammi partnerite pakkumisi: AITÄH-kaardi number, ostusumma, teenitud MAXIMA raha summa, ostutšeki ID, andmeedastuseks vajalik tehniline informatsioon (nt sessiooni ID), informatsioon selle kohta, et olete nõus saama rakenduses hüpikteateid, informatsioon selle kohta, et olete nõus saama rakenduses geolokaalseid teateid. 
Andmetöötluse õiguslik alus Teie nõusolek sellega, et Teile isiklike pakkumiste esitamiseks Teie andmeid profileeritakse. 
Andmetöötluse tähtaeg Seni, kuni kehtib Teie nõusolek andmete profileerimisega Teile isiklike pakkumiste tegemiseks, aga mitte kauem kui Teie osalemine püsikliendiprogrammis AITÄH. Me võime Teie antud nõusolekut ja selle tõendust alles hoida ka kauem, kui vaja, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral. 

Kui Te olete nõus, et Teie andmeid Teile isiklike programmipakkumiste esitamiseks profileeritakse, siis on meil võimalik Teid tundma õppida, kohandada pakkumised Teie vajaduste järgi, pakkuda teisi spetsiaalselt Teile suunatud ja individualiseeritud eeliseid ning teha isiklikke pakkumisi. Sellel eesmärgil kasutame automatiseeritud andmeanalüüsi ja otsuselangetamist, sealhulgas profileerimist. Me rühmitame ja analüüsime Teie ankeedi- ja/või ostuandmeid ning Teie ostuharjumustest ja/või muudest tunnustest, joontest, faktoritest ja parameetritest (nt soost, elukohast, konkreetsetest ostutehingutest vm) lähtudes esitame Teile aktuaalseid, huvitavaid ja kasulikke pakkumisi ning muud infot. 
Me võime Teie ostuajaloost ja ostuharjumustest lähtudes pakkuda Teie lemmikkategooriate toodete soodustusi, teavitada Teid kaubavaliku uudistest jm. 
Kui meil on Teie nõusolek andmete profileerimisega Teile isiklike pakkumiste tegemiseks, võime ühtlasi Teie vastavad ostutehingud automaatselt arvata meie ja/või meie tarnijate ja/või partnerite korraldatavatesse mängudesse või kampaaniatesse, kus Te võite eriauhindu võita. Auhinna võitmisest teatame Teile isikliku sõnumiga lojaalsusprogrammi AITÄH osaleja-ankeedis märgitud kontaktandmetel. Kui me vajame mängu korraldamiseks, võitja väljakuulutamiseks või auhinna üleandmiseks Teie täiendavaid isikuandmeid või soovime Teie andmed edastada kolmandale isikule (nt mängu korraldavale tarnijale), võtame Teiega kindlasti enne ühendust ja kooskõlastame Teiega kogu sellise tegevuse. 
Esitame Teile isiklikud pakkumised Teie valitud kommunikatsioonikanalite kaudu, Teie AITÄH-kontol ja kassatšekkidel. 
Kui Te ei soovi, et Teie andmeid profileeritaks Teile isiklike pakkumiste tegemiseks, siis Teil on võimalus meile sellist nõusolekut mitte anda või selle igal hetkel tühistada. Sellisel juhul osalete Te edasi lojaalsusprogrammis AITÄH, kuid me ei saa Teile enam esitada kasulikke isiklikke pakkumisi ega informatsiooni ega kaasata Teid mängudesse jms.


1.5. Statistika, meie ostjate käitumise ja turu-uuringud


Lojaalsusprogrammi AITÄH eesmärk on pakkuda kasu ja luua lisandväärtust nii Teile kui ka meie ärile. Me pingutame pidevalt selle nimel, et meie kauplused, kaubavalik, kohaldatavad kampaaniad ja allahindlused vastaksid võimalikult hästi meie ostjate vajadustele, et me oleksime neile mugavalt ligipääsetavad, et ostjad tunneksid end meie kauplustes koduselt ning leiaksid mugavalt vajalikud tooted ja teenused. 

Statistika, meie ostjate käitumise ja turu-uuringute eesmärgil töödeldakse järgmiseid andmeid: 
Andmekategooriad Sünniaasta ja vanus, sugu, elukoht, ostuandmed (sealhulgas kauplus, ostu kuupäev ja kellaaeg, toodete nimetus ja kogus, ostu koguhind, AITÄH-kaardiga saadud soodustuste summa). 
Andmetöötluse õiguslik alus Meie õigustatud huvi analüüsida andmeid ja koostada äriks vajalikke aruandeid, et hinnata oma tegevust ja luua väärtust nii Teile kui kliendile kui ka ettevõtte ärile. 
Andmetöötluse tähtaeg 5 aastat. 

 Statistiliste andmete, turu ja tarbija käitumise uurimisel ning meie äriks vajalike aruannete koostamisel kasutame automatiseeritud andmeanalüüsi. Selle analüüsi tarbeks kasutame personaliseerimata andmeid ega töötle Teie kontaktinfot ega muud Teie isiklikku informatsiooni (nt nime jm), seepärast ei pea me seda isikuandmete töötlemiseks. Andmete analüüs statistika koostamise, meie ostjate käitumise ja turu-uuringute eesmärgil võimaldab meil langetada tähtsaid ärilisi otsuseid, nagu meie ostjate vajadustele vastava kaubavaliku kujundamine, hinnakujundus, kauba väljapanek, kaupluste rajamine meie ostjate elukoha alusel jms. 
Andmeanalüüs statistiliste näitajate, turu ja ostjate käitumise uurimise eesmärgil ei avalda Teile õiguslikku ega sarnast tähendusrikast mõju.


1.6. AITÄH-kaardi/AITÄH-konto sidumine/genereerimine rakenduses ja nende kasutamine rakenduse abil


Kui Te seote rakendust kasutades oma AITÄH-kaardi ja logite enda olemasolevale AITÄH-kontole või loote olemasolevale AITÄH-kaardile AITÄH-konto (kui seda veel ei olnud) või loote MAXIMA rakenduse abil virtuaalse AITÄH-kaardi, millele genereeritakse automaatselt ka AITÄH-konto, siis rakenduse administreerimise ja Teiepoolse AITÄH-kaardi/AITÄH-konto kasutamise tarbeks rakenduse kaudu töötleme täiendavalt andmeid, mille oleme saanud Teie AITÄH-kaardi sidumise toimingust rakendusega või virtuaalse AITÄH-kaardi loomise ja kasutamise toimingust: 

Andmekategooriad Virtuaalse AITÄH-kaardi loomisel esitatud informatsioon (s.o sisselogimisandmed, virtuaalse AITÄH-kaardi ja AITÄH-konto genereerimise andmed), info MAXIMA rakenduse toimimise kohta (mobiiliseadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja nende versioonid), info AITÄH-kaardi kasutuse kohta MAXIMA rakenduses (nt rakendusse logimise andmed, andmete, sätete, lubade, valikute muudatused, muud toimingud, mida rakenduses teete). 
  
Andmetöötluse õiguslikud alused Teie nõusolek kasutada MAXIMA rakendust rakenduse kasutusreeglites sätestatud tingimustel. 
Teie nõusolek osaleda loojaalsusprogrammis AITÄH lojaalsusprogrammi AITÄH tingimustes sätestatud tingimustel. 
Teie nõusolek osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH ja kasutada AITÄH-kontot lojaalsusprogrammi AITÄH reeglites sätestatud tingimustel. 
  
Andmetöötluse tähtaeg 
  
Kogu aeg, mil Te kasutate rakendust ja osalete lojaalsusprogrammis AITÄH. 

  Üksikasjalik informatsioon Teie isikuandmete töötlemise kohta MAXIMA rakenduse kasutamisel on esitatud MAXIMA rakenduse kasutusreeglites ja rakenduse privaatsuspoliitikas.

 

1.7. Teenus Skänni ja Kõnni 

Kui Te kasutate Skänni ja Kõnni teenust, töötleme Skänni ja Kõnni teenuse osutamisel Teie järgmisi isikuandmeid: 

Skänni ja Kõnni teenuse osutamise eesmärgil töödeldavad isikuandmed: 
Andmekategooriad Teie AITÄH-kaardi number, Teie nimi, informatsioon selle teenuse Teiepoolse kasutamise kohta (mitu korda, kus ja kuidas olete teenust kasutanud, mitu korda on rakendatud täielikku või osalist kontrolli, mitmenda ostukorraga pärast kontrolli on tegu, kas on olemas nõusolek selle MAXIMA rakenduse tingimustega, ostja kategooria, informatsioon selle kohta, kas tooted on õigesti skannitud). 
Andmetöötluse õiguslik alus Teie nõusolek kasutada Skänni ja Kõnni teenust MAXIMA rakenduse kasutustingimustes ja MAXIMA rakenduse privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel. 
Teie nõusolek osaleda püsikliendiprogrammis AITÄH püsikliendiprogrammi AITÄH reeglites sätestatud tingimustel (Skänni ja Kõnni on kasutatav üksnes MAXIMA rakenduse sidumisel AITÄH kaardi ja lojaalsusprpgrammi AITÄH kontoga). 
  
Andmetöötluse tähtaeg Seni, kuni Te programmis osalete. 

MAXIMA rakenduse kasutamise käigus esitatud või kogutud isikuandmeid töödeldakse rakenduse privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel ja korras, kui rakenduse privaatsuspoliitika ei näe ette isikuandmete töötlemist lojaalsusprogrammi AITÄH privaatsuspoliitikas sätestatu kohaselt (näiteks virtuaalse AITÄH kaardi loomisel ja kasutamisel).

 

2. Millistest allikatest me Teie isikuandmeid kogume?

Peaaegu kõik Teie isikuandmed saame me üksnes Teilt. Ankeediandmed esitate Te meile vahetult (nt registreerimisankeeti täites) ning ostuandmed AITÄH-kaardi kasutamisega MAXIMA müügikohtades, lojaalsusprogramm AITÄH partnerite müügi- või teeninduskohtades, samuti sellega, kui kasutate rakendust. 
Andmed, mille me saame mujalt kui vahetult Teilt, on andmed Teie AITÄH-kaardi kasutuse kohta lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite müügi- või teeninduskohtades. Sellised andmed (vt privaatsuspoliitika peatükki 1.5) saab Teilt ja esitab meile püsikliendiprogrammi AITÄH vastav partner. See informatsioon on meie jaoks vajalik, et me saaksime lojaalsusprogrammi AITÄH, AITÄH-kaarti, sellega kaasnevaid soodustusi ja muid eeliseid kohaselt hallata. Üksikasjalikuma informatsiooni meie lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite kohta leiate https://aitah.maxima.ee/
Kui Te tasute MAXIMA kauplustes oma ostude eest rakenduse abil, siis me saame pangalt Teie maksekaardi andmed (maksekaardi numbri kuus esimest ja neli viimast numbrit, kehtivusaeg, kaardi väljastanud pank, kaardi väljastanud panga riik ja muu maksekaardiga seotud tehniline informatsioon). 
Informatsioon Teie isikuandmete allikate kohta rakenduse kasutamisel on esitatud rakenduse kasutusreeglites ja rakenduse privaatsuspoliitikas.

 

3. Millistel juhtudel ja millistele kolmandatele isikutele me avaldame Teie andmed?

Me võime Teie andmed töötlemiseks edastada kolmandatele isikutele, kes aitavad meil lojaalsusprogrammi AITÄH ellu viia ja hallata. Sellised isikud võivad olla mobiilirakenduste loojad, mobiilirakenduste andmeraamatukogud, andmebaaside tarkvarapakkujad, andmebaaside administreerimisteenuste pakkujad, andmekeskuste, majutus- ja pilveteenuste pakkujad, mobiilirakenduste hooldusteenuste pakkujad, otseturundusteenuste pakkujad (sealhulgas interneti ja mobiilirakenduste), reklaami (sealhulgas interneti ja mobiilirakenduste), turu-uuringute või ärianalüütika, turvateenuste pakkujad, muud teenuseosutajad jms. Kõikidel juhtudel esitame andmetöötlejale üksnes nii palju andmeid kui on vaja konkreetse korralduse täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks. Meie heaks töötavad andmetöötlejad võivad Teie isikuandmeid töödelda üksnes meie juhiste järgi. Pealekauba kohustuvad nad Teie andmete turvalisuse tagama kehtivate õigusaktide ja meiega sõlmitud kirjalike kokkulepete alusel. 
Teie nõusoleku alusel osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH võime ühtlasi Teie andmeid vahetada (vt privaatsuspoliitika peatükki 1.5) lojaalsusprogrammi AITÄH partneritega, et kohaldada lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite müügi- või teeninduskohtades allahindluseid või kampaaniaid ning tagada lojaalsusprogrammi AITÄH haldamine. 
Üksikasjalikuma informatsiooni meie lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite kohta leiate veebilehel https://aitah.maxima.ee/
Samuti võidakse andmed esitada pädevatele võimu- või õiguskaitseasutustele, nt politseile või järelevalveinstitutsioonidele, aga seda ainult juhul, kui nad seda nõuavad, ja üksnes siis, kui seda nõutakse kehtivate õigusaktide järgi või õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, et tagada meie õigused ning meie ostjate, töötajate ja ressursside turvalisus ning avaldada, esitada ja kaitsta õiguslikke nõudeid. 
Rakenduse privaatsuspoliitikas võivad olla märgitud täiendavad andmeesitusjuhud ja -saajad. 
Informatsioon Teie isikuandmete saajate kohta rakenduse kasutamisel on esitatud rakenduse kasutusreeglites ja rakenduse privaatsuspoliitikas.

 

4. Millistel territooriumidel ja jurisdiktsioonides me Teie isikuandmeid töötleme?

Me töötleme Teie isikuandmeid üksnes Euroopa majandusruumi territooriumil. Praegu ei ole meil kavatsust edastada ja me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse, s.t riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa majandusruumi.

 

5. Millised õigused annavad Teile andmekaitse õigusaktid ja kuidas neid kasutada?

Andmekaitse õigusaktid annavad Teile palju õigusi, mida Te võite vabalt kasutada, ning meie peame Teile sellise võimaluse tagama. Info Teie konkreetsete õiguste ja nende realiseerimisviiside kohta on toodud selles privaatsuspoliitikas allpool, palun lugege seda tähelepanelikult. 
Üksikasjalik informatsioon Teie õiguste ja nende realiseerimise kohta rakenduse kasutamisel on esitatud rakenduse kasutusreeglites ja rakenduse privaatsuspoliitikas.


5.1. Õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme 


Teil on õigus saada meie kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teie isikuandmeid, samuti õigus tutvuda töödeldavate isikuandmete ja informatsiooniga andmetöötluse eesmärkide, töödeldavate andmete kategooriate, andmesaajate kategooriate, andmetöötlusperioodi, andmesaamise allikate, automatiseeritud otsuselangetuse, sealhulgas profileerimise ning selle tähenduse ja tagajärgede kohta Teile. 
Suurema osa sellest informatsioonist esitame Teile selles privaatsuspoliitikas ja usume, et see on Teile kasulik. 
Kui Teil on AITÄH-konto, võite millal tahes oma AITÄH-kontol tutvuda meie töödeldavate isikuandmetega (nt kontrollida aktuaalset ankeediinformatsiooni, Teie antud nõusolekuid), vaadata üle kehtivad isiklikud pakkumised, saada AITÄH-kaardiga tehtud tehingute (MAXIMA raha juurde- ja mahaarvestuse) viimase kahe aasta ajalugu (välja arvatud e-poes BARBORA tehtud ostude ajalugu), kontrollida MAXIMA raha jääki. Juhime tähelepanu sellele, et AITÄH-konto on seotud konkreetse AITÄH-kaardiga, sellepärast esitatakse kontol üksnes kehtiva AITÄH-kaardi kasutusajalugu. Kui Te olete AITÄH-kaarti vahetanud, ei kuvata AITÄH-kontol vana kaardi kasutusajalugu isegi siis, kui olete kaardid ühendanud. 
Kui selles privaatsuspoliitikas ja AITÄH-kontol esitatud informatsioon ei ole Teie jaoks piisav, võite alati meie poole pöörduda privaatsuspoliitika peatükis 6 märgitud viisidel.


5.2. Õigus isikuandmeid parandada


Kui Teie registreerumisankeedil meile esitatud andmed on muutunud või Te arvate, et meie töödeldav informatsioon Teie kohta on ebatäpne või väär, on Teil õigus nõuda selle info muutmist, täpsustamist või parandamist. 
Oma andmeid saate ise korrigeerida AITÄH-kontol või esitades lojaalsusprogrammi AITÄH uuendatud ankeedi. Samuti võite meie poole pöörduda privaatsuspoliitika peatükis 6 märgitud viisidel ja paluda, et me parandaksime või täpsustaksime Teie andmeid.


5.3. Õigus tühistada nõusolek


Kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus oma nõusolek millal tahes ja Teie nõusolekuga põhistatav andmetöötlus lõpetatakse. 
Näiteks on Teil millal tahes võimalus tühistada oma nõusolek saada programmi pakkumisi ja informatsiooni, samuti nõusolek andmete profileerimise kohta Teile isiklike programmipakkumiste esitamiseks. Nende nõusolekute tagasi võtmine ei takista Teil edasi lojaalsusprogrammis AITÄH osalemast ja selle muid eeliseid kasutamast, kuid see tähendab, et me ei saa Teile kasulikke pakkumisi esitada. Kui Te ei ole nõus saama programmi pakkumisi ja informatsiooni, on Teil oma AITÄH-kontol ikkagi võimalus näha üldinfot, MAXIMA kauplustes toimuvaid kampaaniaid, soodustusi ja uudiseid, samuti üldiseid programmipakkumisi ja kampaaniaid ning AITÄH-konto omanikele mõeldud pakkumisi ja kampaaniaid (vaata lähemalt privaatsuspoliitika peatükki 1.2). 
Teil on võimalik oma nõusolekuid korrigeerida (neid tühistada või uuesti anda), kui esitate uuendatud lojaalsusprogrammi AITÄH ankeedi, muutes oma AITÄH-kontol nõusolekusätteid või võttes meiega privaatsuspoliitika peatükis 6 märgitud viisil ühendust. Kui Te tühistate nõusoleku saada programmi pakkumisi ja informatsiooni, samuti nõusoleku saada isiklikke pakkumisi ja olla profileeritud, lõpetame programmi pakkumiste esitamise 10 tööpäeva jooksul. 
Siiski, kui Te tühistate nõusoleku osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH, ei saa Te enam osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH või selle vastavas osas. 
Kui Teie nõusolek ei kehti enam, samuti selle annulleerimise või tühistamise korral hävitame me Teie nõusoleku ajal töödeldud andmed ning privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel anonüümistame need usaldusväärselt ja pöördumatult. 
Me võime Teie antud nõusolekut ja selle tõendust alles hoida pärast programmis osalemise lõppu ka kauem, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete, pretensioonide või hagide korral.


5.4. Õigus esitada kaebus


Kui Te arvate, et me rikume Teie andmete töötlemisel andmekaitse õigusaktide nõudeid, palume alati kõigepealt pöörduda meie poole. Usume, et meil õnnestub heatahtlike pingutustega hajutada kõik Teie kahtlused, vastata Teie küsimustele, rahuldada palved ja parandada meie tehtud vead, kui neid on. Meie kontaktid leiate privaatsuspoliitika punktist 6. 
Kui meie pakutav probleemi lahendusviis ei rahulda Teid või Teie arvates ei astu me Teie avalduse järgi vajalikke samme, on Teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid leiate aadressilt www.aki.ee


5.5. Õigus mitte nõustuda andmetöötlusega, kui töötlus põhineb õigustatud huvidel


Teil on õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvidest lähtuvalt. Siiski, võttes arvesse lojaalsusprogrammi AITÄH eesmärke ja mõlema poole (nii Teie kui andmesubjekti kui ka meie kui andmevaldaja) õigustatud huvide tasakaalu, võib Teie mittenõustumine tähendada, et lõpetades meie õigustatud huvidel põhineva Teie andmete töötluse ei saa me Teile pakkuda võimalust osaleda edaspidi lojaalsusprogrammis AITÄH. 
Kui soovite kasutada selles peatükis nimetatud õigust, esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik avaldus.


5.6. Andmete kustutamise õigus („õigus olla unustatud”) 


Kui ilmnevad teatud isikuandmete kaitse õigusaktides nimetatud asjaolud (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, andmetöötluse alus on kadunud jm), on Teil õigus paluda, et me kustutaks Teie isikuandmed. Kui soovite seda õigust kasutada, esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik avaldus. 
Kui Teie andmed kustutatakse Teie palvel, ei saa Te enam osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH või selle vastavas osas. 
Juhime tähelepanu sellele, et Teie ankeediandmed kustutatakse ilma Teie eraldi avalduseta ja muud andmed kustutatakse või anonüümitakse usaldusväärselt, kui Te lõpetate lojaalsusprogrammis AITÄH osalemise või kui liikmelisus lõpeb reeglites ette nähtud juhtudel. 
Siiski ei ole meil võimalik kustutada Teie andmeid juhul, kui andmete säilitamise kohustust tuleneb meile seadusest (näiteks raamatupidamise algdokumentide säilitamise kohustus 7 aasta jooksul (Teie ostuandmed)).


5.7. Õigus piirata andmetöötlust


Kui ilmnevad teatud isikuandmete kaitse õigusaktides nimetatud asjaolud (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, Te vaidlustate andmete täpsuse, Te ei ole nõus andmetöötlusega meie õigustatud huvi alusel jm), on Teil samuti õigus piirata enda isikuandmete töötlemist. 
Kui soovite kasutada selles peatükis nimetatud õigust, esitage palun me andmekaitseametnikule kirjalik avaldus.


5.8. Õigus andmete ülekandmisele


Teil on õigus kanda teisele andmevaldajale üle andmed, mida me Teie nõusoleku alusel töötleme ja mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul vastavalt isikandmete kaitse üldmääruses sätestatud korrale. Me esitame Teile andmed, mille soovite üle kanda, tavapäraselt meie süsteemides kasutatavas ja arvutiga loetavas vormingus ning Teie soovi ja tehniliste võimaluste korral saadame andmed otse Teie märgitud teisele andmevaldajale. 
Kui soovite andmete ülekandmise õigust kasutada, esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik avaldus.


5.9. Avalduste menetlemise kord


Kui me saame Teilt avalduse andmete esitamise või muude Teie õiguste realiseerimise kohta, on meil kõikide meie ostjate andmete kaitsmiseks ebaseadusliku avaldamise eest kohustus veenduda, et AITÄH-kaart on väljastatud Teile. Sel eesmärgil võime Teilt paluda märkida oma registreerimisankeedis esitatud aktuaalsed ankeediandmed (nt nimi, sünniaeg, e-posti aadress või telefoninumber) – me võrdleme, kas Teie märgitud andmed langevad kokku vastavate ankeediandmetega. Selle kontrolli käigus võime saata ka kontrollsõnumi AITÄH-kaardi registreerumisankeedil märgitud kontaktil (SMS või e-post), paludes läbida autoriseerimise, samuti võime nõuda täiendavaid dokumente või andmeid. Kui kontrollprotseduur ei õnnestu (nt Teie märgitud ankeediandmed ei lange kokku AITÄH-kaardi registreerimisankeedis märgitud andmetega või Te ei läbi saadud lühisõnumi ega e-posti teate järgi autoriseerimist), oleme sunnitud konstateerima, et Te ei ole palutavate andmete subjekt, ja Teie esitatud avalduse tagasi lükkama. 
Kui me saame Teilt avalduse mõne Teie õiguse elluviimiseks ja eespool märgitud kontrolltoiming õnnestub, on meil kohustus esitada Teile informatsioon selle tegevuse kohta, millega Teie esitatud avalduse põhjal tegelesime, põhjendamata viivitamata, kuid igal juhul hiljemalt ühe kuu jooksul Teie avalduse saamise päevast ja kontrolltoimingu lõpetamisest. Avalduste keerukusest ja hulgast lähtudes on meil õigus pikendada ühekuulist perioodi veel kaheks kuuks, teavitades Teid sellest enne esimese kuu lõppu ja märkides sellise pikendamise põhjused. 
Kui esitate avalduse elektrooniliselt, siis vastame Teile samuti elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik (nt ülisuure andmemahu pärast) või juhul, kui Te palute endale teisel viisil vastata. 
Me keeldume Teie avaldust rahuldamast motiveeritud vastusega (kui tuvastatakse õigusaktides sätestatud asjaolud), teavitades Teid sellest kirjalikult.

 

6. Kuidas ja mis kontaktandmetel saab meiega ühendust?

Kõikides andmetöötlust puudutavates küsimustes saate meiega ühendust võtta e-posti aadressil klienditugi@maxima.ee või helistades meie tasuta infoliinile 800 2121
  
Andmekaitseametniku kontaktandmed: 
e-posti aadress: dpo@maxima.ee
korrespondentsaadress: Aiandi 13/2, 12915, Tallinn, Eesti 
Adresseerige kiri nii: Maxima Eesti OÜ, andmekaitseametnik. 
  
Meie kui vastutava töötleja rekvisiidid: 
Maxima Eesti OÜ 
Registrikood 10765896 
Asukoha aadress: 
Maxima Eesti OÜ 
Aiandi 13/2, 12915 Tallinn, Eesti

 

 7. Kas Teie andmed on turvalised?

Me kasutame mitmesuguseid turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja toiminguid, et kaitsta Teie isiklikku infot ebaseadusliku ligipääsu, kasutuse ja avaldamise eest. Me valime oma tarnijad hoolikalt ning nõuame neilt kohaste vahendite kasutamist, mis saaksid kaitsta Teie konfidentsiaalsust ja tagada Teie isikliku informatsiooni ohutuse. Siiski ei saa tagada interneti või mobiilside teel edastatava informatsiooni turvalisust; igasuguse informatsiooni üleandmisel meile (märgitud viisil) võtate riski Teie ise.

 

8. Andmete säilitamine

Kui Te ei kasuta kaarti kaardi reeglites sätestatud korras ja viisil 14 (neliteist) kuud järjest, blokeeritakse kaart ilma lisahoiatuseta. Kui kaardi blokeeringut 3 (kolme kuu) jooksul ei tühistata, lõpetatakse pöördumatult Teie osalemine lojaalsusprogrammis AITÄH, AITÄH-konto kustutatakse ja kõik andmed kustutatakse või anonüümistatakse usaldusväärselt. 
Kui andmete säilitustähtaega ei ole selles privaatsuspoliitikas märgitud, säilitatakse Teie andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks andmed koguti, või sellise ajavahemiku vältel, mille sätestavad õigusaktid. 
Kui selles privaatsuspoliitikas sätestatud andmetöötlus- ja turvatähtaeg lõpeb, kustutame me Teie andmed ning privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel anonüümistame usaldusväärselt ja pöördumatult võimalikult ruttu mõistliku ja selliseks tegevuseks põhjendatult vajaliku aja jooksul. 
Teie isikuandmeid võib säilitada siinses privaatsuspoliitikas märgitust kauem, kui:

 • on vaja, et me saaksime end kaitsta olemasolevate ja ohustavate nõuete, pretensioonide või hagide eest ja oma õigusi realiseerida;
 • on põhjendatud kahtlusi ebaseadusliku tegevuse kohta, mida uuritakse;
 • Teie andmeid on vaja vaidluse või kaebuse kohaseks lahendamiseks, meie või kolmandate isikute õigustatud huvide tagamiseks;
 • statistika ja muu sarnase jaoks;
 • muudel õigusaktides sätestatud alustel.

Üksikasjalik informatsioon Teie andmete kaitse kohta MAXIMA rakenduse kasutamisel on esitatud rakenduse kasutustingimustes ja MAXIMA rakenduse privaatsuspoliitikas.

 

9. Küpsised

Kui Te külastate meie kodulehte, puutute kokku küpsistega (tegu on väikeste infofailidega, mis saadetakse Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks mobiiltelefoni), samuti sarnaste analüütiliste, funktsionaalsete ja tehniliste tööriistadega, mille saab Teie veebilehitsejasse salvestada. Küpsis saadetakse Teie arvutisse või muusse seadmesse selleks, et see talletaks andmed ja me saaksime Teid kui lojaalsusprogrammi AITÄH osalejat meie kodulehel tuvastada. Küpsiste kaudu saame Teie veebilehitsemisega siduda ka Teie ostuajaloo ja muud privaatsuspoliitika punktides 1.2 ja 1.4 sätestatud andmed, mis on kogutud Teie lojaalsusprogrammis AITÄH osalemise käigus. Küpsiste kogutud informatsioon võimaldab meil tagada Teile võimalus mugavamalt lehitseda, esitada Teile atraktiivseid pakkumisi ja meie kodulehe kasutajate käitumise kohta rohkem teada saada, analüüsida tendentse ja täiustada nii veebilehte kui ka Teie teenindamist ja lojaalsusprogrammi AITÄH. 
Samuti on meie kodulehel kasutusel kolmandate isikute küpsised jms sarnased tehnoloogiad. Neid küpsiseid kasutatakse iga külastaja lehitsusajaloo loomiseks, et saaksime Teile kuvada just Teile suunatud reklaami ja tagada meie veebilehe lehitsemisel parima kogemuse. Kui Teie veebilehitseja võimaldab salvestada kolmandate isikute küpsiseid, on meie valitud partneril võimalus salvestada oma küpsised Teie veebilehitsejasse. 
Küpsistest, nende kasutusest ja loobumisest vt lähemalt küpsisepoliitikast.

 

10. Privaatsuspoliitika kehtivus ja muudatused

Poliitika muutmise korral avaldame selle uuendatud ja kehtiva versiooni oma kodulehel https://aitah.maxima.ee/. Privaatsuspoliitika viimatised muudatused on tehtud ja kehtivad alates 15. juunist 2020.

 

11. Privaatuspoliitika kohaldamine

Privaatsuspoliitika ei kohaldu teistele meie või meie grupi ettevõtete pakutavatele teenustele, nagu kodulehele www.maxima.ee, makseteenustele, arveväljastusele, infotelefonile ega muud moodi Teie esitatavate küsimuste, palvete ja/või kaebuste haldamisele.